Gå direkt till textinnehållet

DN överklagar Skyttedalsdomen

Nu överklagar även Dagens Nyheter domen rörande tidigare KDU-ledaren Sara Skyttedals semesterbilder från Israel.

AB Dagens Nyheter anser i sitt anslutningsöverklagande till Svea Hovrätt att de sex semesterbilder som tidningen fälldes för att ha återgivit olovligen ska betraktas som ”redogörelse för dagshändelse”, precis som de fyra bilder som de friats för.

Som Journalisten berättade tidigare har Sara Skyttedal redan överklagat domen, med ekonomisk backning av Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Domen som föll i patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt i december rör tio bilder som Dagens Nyheter publicerade 2015 och som tagits från Sara Skyttedals Facebookkonto. Bilderna föreställer bland annat KD-ledaren Ebba Busch Thor poserande vid en stridsvagn under en studieresa i Israel 2009.

Annons Annons

Domstolen ansåg att fyra av bilderna publicerats i överensstämmelse med god sed eftersom de hade nyhetsvärde i samband med att tidningen redogjorde för en dagshändelse, nämligen partiledarvalet i Kristdemokraterna där Ebba Busch Thor kandiderade 2015. Därför slipper DN betala skadestånd för de bildpubliceringarna. Den delen av domen har Sara Skyttedela överklagat.

De övriga sex bilderna ansåg rätten inte var nödvändiga för att belysa redogörelsen av dagshändelsen, och återgivningen gick därför utöver den omfattning som motiverats av ändamålet. Dagens Nyheter ska enligt domen betala 10 000 kronor för återpubliceringarna av sex av bilderna utan tillstånd vid åtta tillfällen, 1 250 kronor per tillfälle. Sara Skyttedal hade begärt 28 000 kronor. Dagens Nyheter har alltså nu överklagat den delen av domen.

”Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att Dagens Nyheters användning av sex fotografier, vilka återgivits sammanlagt åtta gånger, är olovlig samt att Dagens Nyheter gjort intrång i Sara Skyttedals rätt att bli namngiven som fotograf”, skriver DNs juridiska ombud i överklagandet.

Såväl Sara Skyttedal som DN anser i sina respektiva överklaganden att domen är av vikt för ledning av rättstillämpningen, och att det därför är viktigt att den prövas av högre rätt.

Fler avsnitt
Fler videos