Gå direkt till textinnehållet

Debatt om ny medieetisk instans

Förslaget till ett utvidgat medieetiskt system fick ett brett stöd under en debatt hos Tidningsutgivarna i dag. Men Sveriges Radios VD Mats Svegfors trodde inte att det var möjligt att inom det närmsta decenniet utvidga PON, men hade inget emot om TV4 ville ingå i ett sådant system.

Pressens samarbetsnämnd, som står bakom förslaget, hade bjudit in en panel med Mats Svegfors, chefredaktörerna Thomas Mattsson, Expressen, Anette Novak, Norra Västerbotten, Helena Giertta, Journalisten och TV4s programdirektör Göran Ellung.

Anette Novak angav skäl för att reformera det etiska systemet: det behövs för att branschen ska kunna hindra att tvingande lagstiftning på området införs, och för att medierna ska kunna bibehålla allmänhetens förtroende.

Novak angav även andra skäl för att det är dags att inrätta en ny Mediernas opinionsnämnd för såväl press, som radio och TV. Hon pekade på att mediehusens olika kanaler i dag flyter ihop i olika publiceringsformer och att det för allmänheten är förvirrande att publiceringarna bedöms olika beroende på var de förekommer.

Annons Annons

Thomas Mattsson efterlyste snabbare handläggning än vad dagens PON förmår klara av och han önskade sig också en hårdare prioritering av ärendena, exempelvis anmälningar om fall där barn var drabbade.

– Men det är viktigt att branschen själv har förtroende för systemet, sade Mattsson, som själv bojkottat PO Yrsa Stenius för att hon ville fälla tidningen för publiceringarna om att Jan Guillou i sin ungdom varit agent för Sovjet.

TV4s Göran Ellung, som tidigare argumenterat för att Granskningsnämnden ska skrotas, välkomnade förslaget till en ny pressetik instans.

– Staten, genom Granskningsnämnden, ska inte granska dem som granskar staten, sade han.

Den ende i panelen som var klart negativ till förslaget om ny medieetisk organisation var Mats Svegfors. Han grundade sin åsikt både på sin erfarenhet av att i dag vara VD på SR och att tidigare har varit TUs ordförande.

– Det är svårt att se varför tidningar vill prövas i samma forum som prövar public service-företagen sätt att leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet.

Svegfors hänvisade till att det är en konstitutionell grundval för service-företagen att de finansieras av allmänna medel, det vill säga av staten. Detta skiljer dem från andra medieföretag som verkar på en marknad.

Helena Giertta vidhöll att förslaget från Pressens samarbetsnämnd ändå riktar fokus på relevanta problem kring medieetiken i dag.

– Om vi ska få allmänhetens förtroende för att vi kan självsanera oss så är nyckeln till det att det blir enkelt och fattbart.

 

Fler avsnitt
Fler videos