Gå direkt till textinnehållet

Dags att ta med funktionshinder i pressetiken

Fysisk och psykisk funktionsnedsättning bör finnas med i de pressetiska reglerna. Det skriver tre debattörer i Göteborgs-Posten.

De tre debattörerna tycker sig se att det har blivit vanligare i medier att förklara brott med personers psykiska hälsostatus.

"I en studie som Örebro universitet gjorde i samband med mordet på Anna Lindh konstaterades att medier ofta såg människors psykiska sjukdom som orsak till våldsdåd. Detta trots att vetenskapliga studier inte kunnat påvisa något sådant samband. Media sprider således en falsk bild att psykisk sjukdom är lika med farlighet", skriver Anki Sandberg, Samordnare i psykiatrinätverket NSPH, Carl Älfvåg, GD Handisam och Ingrid Burman, ordförande HSO i GP.

De vill att de pressetiska reglerna ses över. Enligt de pressetiska reglerna ska inte etniskt ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning framhävas om det saknar betydelse. "Är det inte dags att lägga till fysisk och psykisk funktionsnedsättning? Vad säger Pressens samarbetsnämnd?", skriver de tre i debattinlägget.

Fler avsnitt
Fler videos