Gå direkt till textinnehållet

Brottsligt att kasta ut journalister

Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att kasta ut journalister från en parlamentarisk sammankomst. Det har Europadomstolen kommit fram till i en dom som rör julaftonsbråket i det makedonska parlamentet 2012.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter konstaterar i domen att det är nödvändigt i en demokrati att medier är fria att rapportera inifrån ett parlament, även när det råder säkerhetsproblem.

Domen rör ett bråk som uppstod i det makedonska parlamentet den 24 december 2012. Oppositionella parlamentsledamöter störde ordningen genom att dunka i talmannens bord under en budgetdebatt och blev avvisade från plenisalen.

I samband med detta beslutade talmannen att också kasta ut de ackrediterade journalisterna på pressläktaren. Flera av journalisterna vägrade och fick släpas ut av säkerhetspersonal. Sex av dem anmälde parlamentet och talmannen för brott mot de mänskliga rättigheterna, och har nu alltså vunnit i Europadomstolen.

Makedonska staten ska betala skadestånd om 5 000 euro till var och en av journalisterna för brott mot artikel 10, yttrandefriheten, i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen anser att allmänheten hade rätt att få information om bråket i parlamentet och att mediernas närvaro i salen var nödvändig för att möjliggöra rapportering. Alla försök att flytta journalister bort från en plats där det förekommer händelser av allmänintresse, exempelvis demonstrationer, måste vara restriktiva eftersom mediernas närvaro är en garant för att myndigheter och personer ska kunna hållas ansvariga, och särskilt så vid händelser under ett parlamentariskt sammanträde, anser domstolen.

Fler avsnitt
Fler videos