BBC ska sluta intervjua knäppgökar

7 juli, 2014

BBCs styrande stiftelse, BBC Trust, ändrar sin policy rörande vetenskapsjournalistik. Klimatförändringen ska bland annat inte behandlas som en omstridd fråga och okvalificerade vaccineringsmotståndare och GMO-motståndare ska inte bjudas in till vetenskapliga program.

BBC har återkommande fått kritik för att man till sina program bjuder in debattörer som ifrågasätter uppgifter som det finns stor enighet om inom vetenskapssamhället.

Därmed har BBC skapat en ”falsk balans” i sin rapportering, där tittarna och lyssnarna får bilden av att två jämbördiga teorier står emot varandra, när i verkligheten den ena teorin har mycket litet stöd i forskningen.

Nu har BBC Trust (OBS! länk till pdf) kommit med nya riktlinjer som innebär att BBC ska fortsätta att kritiskt granska forskningen, men samtidigt ge tittarna en korrekt bild av forskningsläget.

Bland annat ska inte klimatförändringen behandlas som en vetenskapligt omstridd fråga, eftersom cirka 95 procent av forskarna är överens om att klimatförändringen är reell.

På samma sätt ska BBC behandla vaccineringsskeptiker och motståndare till genmodifierad mat (GMO). The Telegraph konstaterar att policyändringen innebär att BBC ska sluta bjuda in excentriska personer till sina vetenskapliga program.

Kommentarer

Det finns 18 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Jan Suhr mån, 2014-07-07 11:36
Ja den där 97%-iga enigheten om klimatförändringarna är en myt som journalister borde granska. En större statistikbluff får man leta efter. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303480304579578462813553136 Klimatfrågan är knappast avgjord och är idag inte vetenskap utan politik. Jordens medeltemperatur är inte ökat på snart 18år (Stockholms medeltemp har inte ökat på 25år). Faktiskt är just klimatfrågan en sak för grävande journalister att sätta in sig i, det finns mycket intressanta fakta på "andra sidan" att rapportera. Skattebetalare världen över får betala astronomiska belopp för en fråga som inte har vetenskapliga bevis, bara datamodeller som mer och mer avviker från verkligheten.
Inlagt av Erik Holmberg mån, 2014-07-07 14:06
Att du säger att det inte finns några vetenskapliga bevis får mig att misstänka att du bara accepterar "bevis" som stödjer din egen tes, vilket stärks av att du plockar ut ett lokalt maxima för 18 år sedan och jämför med vad som av allt att döma är ett lokalt minima nu. Temperaturer fluktuerar naturligt år från år, och tittar du på tioårsmedel istället så var ökningen från nittiotalet till tvåtusentalet lika stor som från åttiotalet till nittiotalet (som var ungefär lika stor som från sjuttiotalet till åttiotalet). Samtliga dessa var skyhögt högre än vad jorden sett under en sammanhängande period på mycket länge innan vi började påverka klimatet, så trenden är väldigt tydlig, och ingenting talar för någon annan för någon annan faktor som avgörande förklaring till ökningen än vår påverkan. Förutom de där astronomiska ekonomiska intressena du nämner då, som ger ett rätt starkt incitament att lägga dimridåer och FUD över ämnet.
Inlagt av Oscar Hjertqvist mån, 2014-07-07 14:27
Det är en sak att sluta intervjua opponenter till en tes på ren kiv - som att vacciner sprider autism eller att GMO är farligt. I båda fallen finns det oceaner av bevis mot deras tes, det finns de facto inga bevis för deras tes och fullskaleexperiment har bedrivits (USA har ätit GMO-mat i decennier) utan att farhågorna realiserats. Vad gäller klimatförändringar är jag långt mer skeptisk. Till skillnad från vacciner, som är en enkel binär fråga (att ge vaccin/inte ge vaccin) medger alla att klimatet är ett samelsurium av faktorer - både som input och utput. "Det vetenskapliga samfundet" har sått bakom en lång rad av klimatmodeller - som dock alla visat sig vara överdrivna jämfört med klimatets verkliga utfall. Innebär det att BBC måste ignorera de 95% av forskarna som stödde klimatmodellerna, eftersom de bevisligen hade fel? Eller innebär det att BBC måste ignorera de 5% av forskarna som kritiserade klimatmodellerna, eftersom de kritiserade 95% av forskningsvärlden? Rent tekniskt har världstemperaturen stått stilla i över 15 år, orkaner har _inte_ blivit tätare eller våldsammare (däremot har folk bosatt sig i orkandrabbade områden i större utsträckning än tidigare), vattenytan har inte stigit vare sig i Al Gores eller IPCCs takt. Ska sådana påpekanden av forskningsfel, som i andra vetenskapliga grenar anses självklara att göra, leda till bannlysning från massmedia? Historiskt sett har det vetenskapliga samfundet ofta haft väldigt fel. Doktor Semmelweiss mobbades bokstavligen talat till döds av den kontinentaleuropeiska läkarvetenskapen för sina experiment och slutsatser om att läkare borde tvätta händerna mellan obduktioner och förlösning av barn. När Einstein publicerade sin allmänna relatitivetsteori var en klar majoritet mot hans idéer - och han fick först nobelpriset när hans kritiker hade börjat dö ut. Om ekonomi och statsvetenskap ska klassas som "vetenskaper" hade marxismen under 60- och 70-talet en bitvis mycket dominerande ställning, som med tiden visade sig fullständigt felaktig. Slutligen finns det många aspekter att diskutera utan att förfalla till koko-nivå. Den senaste svininfluensa-vaccineringen var till exempel uruselt skött av regeringar världen över, där läkemedelsindustrin helt överlistade dem. Nyttan av HPV-vaccinet tror jag är ytterst diskutabelt, framför allt eftersom det ska ge effekt på 30 års sikt och behandlingsmetoderna år 2040 kommer vara så mycket bättre. Min slutkommentar: det är rätt att överge inställningen "vi måste till varje pris hitta någon som ifrågasätter att 1+1=2". Det är lika fel att upphöja några (ännu oklara) vetenskapliga teorier till gudomliga sanningar, vars ifrågasättare stämplas som knäppgökar.
Inlagt av jacob sivander mån, 2014-07-07 15:15
Jan, du hänvisar till en insändare skriven av Joseph Bast och Roy Spencer - om du är insatt i debatten kring klimatförändring så vet du säkert att de är två av de mest högljudda i den lilla skaran av skeptiker. Det är alltså ingen opartisk artikel du hänvisar till. Det du skriver om medeltemperaturer stämmer visserligen när det gäller temperaturen på jordytan. Det är dock inte särskilt intressant att stirra sig blind på den temperaturen eftersom den globala uppvärmningen framför allt (till ca. 90%) värmer upp världshaven. Havens temperatur är också "trögare" och ger rättvisare mätningar jämfört med lufttemperaturer vid jordytan). Och världshavens temperatur har dessvärre ökat både kraftigt och konstant (därav islossning/kraftigt förtunnat istäcke i Antarktis och Grönland etc.). Enda skälet till att detta ens har "debatterats" så länge är att skeptikersidan har en grupp lobbyister med en väldigt kapitalstark oljeindustri bakom sig. Därför ska du nog inte oroa dig för att de inte försökt gräva fram bevis....snarare kan du nog vara 1000% säker på att de betalat sanslöst många dollar för att gräva fram så mycket "motargument" till forskningen de bara kan hitta. Jag länkar Nasas sida om klimatförändring. Om du scrollar ner ser du även att de länkar till en rad ansedda organisationers uttalanden i miljöfrågan. 97% är i högsta grad en relevant siffra. http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
Inlagt av Emma mån, 2014-07-07 15:21
Jan Suhr, du länkar till en debattartikel skriven av två skribenter från ExxonMobiles egen tankesmedja "The Heartland Institute", den känns trovärdig.
Inlagt av Roger mån, 2014-07-07 17:26
De har inte riktigt tänkt till när det gäller GMO och vad det kan innebära, så släpp fram flera sidor än en.
Inlagt av Aarne Ojasoo mån, 2014-07-07 18:22
Svar Oscar Hjertqvist: "Han fick 1921 års Nobelpris i fysik för hans upptäckt av lagen för den fotoelektriska effekten." Enl Wikipdeia och andra källor. Hade alltså inget med relativitetsteorin att göra.
Inlagt av Vilhelm Lindgren tis, 2014-07-08 01:50
Det lät ju bra först, men sedan var det nog ett väldigt tvetydigt budskap, om det innebär att t.ex. GMO behandlas enbart som det saliggörande, då problemet till mycket liten (men inte helt okontroversiell heller!) del är vetenskapligt, men enormt ur handelspolitisk synvinkel. Jag menar, det har ju bevisligen skett att genmanipulerade grödor har spritt sig till närliggande (och mindre närliggande) fält, och de stora jättarna i branchen, som marknadsför GMO väldigt aggressivt, har trakasserat jordbrukare som inte vill använda sig av deras produkter. Inte heller kan man med tillräcklig säkerhet påvisa att inte genmanipulerade grödor skulle vara en riskfaktor för den naturliga stammen. De som påstår att GMO skulle vara hälsovådligt kan kanske klassificeras som "knäppgökar" (fast det inte heller är uteslutet, men man torde kunna lita på att skadliga produkter med en viss säkerhet upptäcks innan de kommer i distribution) men att dra GMO-motståndare över samma kam som klimatskeptiker låter inte seriöst. Likaså gällande vaccinering. För att vara trovärdiga kan inte artiklar i ämnet negligera att det med alla läkemedel finns diverse sidoverkningar, med vissa allvarligare än andra, även om de räddar hundratusentals liv, om inte miljontals. Nu blev jag långrandig igen och rörig, men det blir jag alltid om jag blir upprörd. Ja, det är ingen tvekan om att det sker en klimatförändring, och den som påstår att det inte skulle göra det bär rosa skygglappar, men vad det beror på, och hur stor del vi har i det, måste kunna diskuteras. Ja, genmanipulerade grödor kan sannolikt föda fler människor och djur än rent naturliga, men det får inte ske på ett helt okontrollerat sät. Ja, vacciner räddar miljoner, och kan tom. utrota hiskeliga farsoter, men det måste ske med öppna ögon gällande nackdelarna.
Inlagt av Ned Newman tis, 2014-07-08 09:15
Vi som är "kritiska", är ju inte kritiska till ätt klimatet förändras. Det har det alltid gjort. Frågetecknet är: vad som styr klimatet. Där finns en ensidig förklaring och det är: CO2. Tror att så många tagit till sig den förklaringen därför att det är så enkelt. Det som kommer ut ur avgasröret måste vara illa. Nu har man fått justera klimatmodellerna flera gånger då de inte stämmer med verkligheten. Sambanden är mycket komplicerade och CO2 är bara en liten del i sammanhanget. Uppenbart är att politiken fått ta överhanden över naturvetenskapen. Det finns inga 90% av världens vetenskapsmän som är överens om en sak. Tror däremot att man är överens om, att det är mycket svårt att få ett grepp om. Dessutom är det något skumt när alltför många springer åt samma håll.
Inlagt av Peter tis, 2014-07-08 10:32
Debatten i kommentarsfältet visar med all önskvärd tydlighet att man söker källor som stödjer den egna övertygelsen och förmågan till självkritisk granskning av aristotelska mått är en försvinnande konst. T ex Jan Suhr länkar till en artikel skriven av Heartland Institute, en nyliberal tankesmedja som bland annat arbetar för att omkullkasta kopplingen mellan passiv rökning och cancer på uppdrag av Phillip Morris. Heartland har mottagit donationer från bl a Exxon, Pfizer, The Koch Foundation, Walmart och Microsoft.

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies