Gå direkt till textinnehållet

Allmänhetens förtroende för journalister är gott

Sträck på dig, journalist! Ditt arbete ses med mer positiva ögon än du tror. I alla fall om man ska tro en undersökning från Institutet för mediestudier

Sträck på dig, journalist! Ditt arbete ses med mer positiva ögon än du tror. I alla fall om man ska tro en undersökning från Institutet för mediestudier.

Många mätningar under åren har visat att förtroendet för journalister är lågt och många klagar på en snedhet i rapporteringen. Men det verkar som om journalisterna tagit till sig den typen av undersökningar i alldeles för hög grad. För en rapport från Institutet för mediestudier (IMS) med titeln ”Lär känna din nyhetskonsument!”, ger en lite annorlunda bild.

Studien bygger på svar från 2 800 slumpmässigt utvalda medborgare och 2 000 journalister.

Annons Annons

IMS har tagit reda på hur allmänheten ser på journalistiken. Det jämförs sen med vad mediefolket tror att allmänheten tycker om det de uträttar.

En av frågeställningarna gäller mediernas påstådda Stockholmsfixering.

95 procent av journalistkåren tror att allmänheten tycker att nyheterna i hög grad mest handlar om det som händer i Stockholm.

Men det visar sig att bara 41 proc av allmänheten tycker att nyheterna till stor del är Stockholmsinriktade.

I den här frågan har alltså journalisterna felbedömt sin publik med inte mindre än 54 procentenheter.

Ytterligare resultat:

Journalisterna: 25 procent av allmänheten tycker att nyheterna är icke tillförlitliga.

Fakta: 10 procent av allmänheten tycker att nyheterna är icke tillförlitliga.

Journalisterna: 31 procent av allmänheten tycker att viktiga nyheter rapporteras för sent.

Fakta: 12 procent av allmänheten tycker att viktiga nyheter rapporteras för sent.

Journalisterna: 58 procent av allmänheten tycker att nyheterna idag är mindre sakliga än förr.

Fakta: 25 procent av allmänheten tycker att nyheterna idag är mindre sakliga än förr.

Slående är att den enda punkt där journalisternas föreställning stämmer med allmänhetens uppfattning är en positivt utformad fråga. Den handlar om huruvida journalister är bra på att förklara svåra politiska skeenden. 25 procent i båda grupperna instämmer i påståendet.

Kanske behövs en undersökning om orsaken till svenska journalisters bristande självbild.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos