Gå direkt till textinnehållet

Ägarsamarbetet funkade inte

Stampens utförsäljningar Samarbetet mellan Stampen, Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren om Promedia funkade inte. Det är orsaken till att Stampen nu väljer att lämna Promediakoncernen. Det säger VDarna för Mittmedia och Stampen till Journalisten. Mittmedias VD Thomas Peterssohn (bilden) vill skapa större synergier.

Uppstyckningen av Liberala Tidningar-koncernen, som äger tidningsbolaget Promedia och tryckeribolaget V-TAB, ska vara klar senast den 30 november. Stampen tar enligt avsiktsförklaringen över tryckerierna i koncernen medan Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren ska samsas om tidningarna, som Journalisten berättade tidigare på onsdagen.

Stampens VD Martin Alsander (bilden till höger) är noga med poängtera att affären inte är i hamn.

– Det är än så länge bara en avsiktsförklaring. De olika delarna i koncernen måste värderas innan vi kan dela upp koncernen, och det är möjligt att det innebär att några delar måste köpas ut, men innan vi är där kan jag inte säga något om det, säger Martin Alsander.

Annons Annons

Ni säljer Mitt i-tidningarna samtidigt och gör er därmed av med alla tidningar bortom Västkusten, Göteborg, Halland – varför då?
– När det gäller Mitt i-tidningarna som ju säljs av Liberala Tidningar, så handlar det om att sänka skuldsättningen inom Stampen. Vi har genomfört rationaliseringar för att öka lönsamheten, och nu behövde vi få loss kapital bland annat för att investera i digitala medier. Vi är mycket nöjda med den affären, det har varit en bra process med många intressenter inblandade, och det känns bra att kunna sälja till Segulah, som har väldigt offensiva satsningar och tankar. Jag tror att dagstidningarna behöver få in lite mer kommersiellt tänk.

– Men när det gäller Promedia så beror den här avsiktsförklaringen på att ägarsamarbetet inte fungerat så bra. Vi har haft olika strategier. Vi har lyckats uppnå goda synergier i tryckeri- och distributionsverksamheterna, men vi har inte varit lika framgångsrika i tidningsverksamheten. Därför känns det naturligt att dela på verksamheterna, säger Martin Alsander.

Mittmedias VD Thomas Peterssohn säger till Journalisten att samarbetssvårigheterna framför allt handlat om bolagsstrukturen.

– Ägarsamarbetet har inte fungerat optimalt. Visst har det funnits olika nyanser i ägarnas strategier, men det stora problemet har varit att Promedia har varit helt separerat från de tre ägarnas andra tidningsverksamheter. Det har inte gått att hitta synergier. Det handlar alltså i huvudsak om ett strukturellt problem, säger Thomas Peterssohn.

Nu är planen att Mittmedia och EK-koncernen tillsammans ska äga Promediatidningarna, är inte det mer av samma sak?
– I Mittmedia tror vi på väldigt rena, enkla och tydliga organisationer. Vi har fusionerat sex mediekoncerner till ett enda bolag i Mittmedia, och det är en modell som är bra för att skapa synergier och för att öka samarbetet mellan tidningarna. Att ha tre helt olika koncerner som ägare till Promedia har inte varit bra, det blir lättare för två ägare att hitta sätt att arbeta strategiskt, särskilt eftersom vi har haft sådana samarbeten under lång tid, både operativt och på ägarnivå.

Kommer synergierna som ni strävar efter att innebära omorganisationer och rationaliseringar inom Promedia?
– Under det här året ser jag inget behov av det med anledning av affären. På lång sikt kommer det att bli fråga om förändringar. Det handlar förstås om marknadens förändringar, det är väldigt tufft för lokala dagstidningar just nu och den nedgång som har pågått under lång tid har accelererat de senaste tre åren. Vi behöver samarbeta mer mellan de lokala dagstidningarna. Det är viktigt med konsolidering och en snabbare digital omställning.

Stampen har traditionellt, med alla sina tryckerier, haft ett fokus på papperstidningar medan Mittmedia sedan två år tillbaka har satt ”digitalt först” som motto. Har det varit ett problem i ägarsamarbetet?
– Nja, det handlar i huvudsak om just strukturproblem, inte om strategier för tidningarna. Stampen gör också digitala satsningar. Men ja, det har funnits vissa problem i samarbetet när det gäller strategin för tidningarna, men det är inte huvudskälet till att vi nu gör den här bodelningen.

Fler avsnitt
Fler videos