Gå direkt till textinnehållet

Aftonbladet upp i förtroendemätning

Sveriges Radio fortsätter att toppa förtroendebarometern. Men förtroendet sjunker. Samtidigt ökar Aftonbladet i förtroendemätningen.      

Sveriges Radio har förtroende hos 71 procent av de tillfrågade i Medieakademins årliga förtroendemätning. Därefter kommer universiteten på 69 procent och SVT på 67 procent.

– Vi är mycket glada över siffrorna, säger Sveriges Radios programchef Björn Löfdahl, efter presentationen på Meg.

Men ni tappar i förtroende, är det inget ni bryr er om?
– Jo, men vi har väldigt högt förtroende. Kanske kan det vara så att vi ses som en del av etablissemanget och att vi därför tappar något. Men det har jag inget vetenskapligt stöd för, det är bara en gissning. Vi ska titta på siffrorna ordentligt och analysera dem, säger Björn Löfdahl.

Annons Annons

De lokala morgontidningarna ökar i förtroende i barometern till 49 procent och passerar Dagens Nyheter som sjunker till 46 procent i förtroendemätningen.

Dagspress generellt får 26 procent, vilket är något lägre än TV4 som får 30 procent i mätningen.

Aftonbladet ökar i förtroende från 13 till 16 procent. Därmed har fler svenskar förtroende för Aftonbladet än för Facebook (12 procent) och Twitter (12 procent)

Men Aftonbladets chefredaktör Jan Helin är måttligt glad över siffrorna.

– Vad mäter egentligen den här undersökningen? Vår viktigaste mätning är trafiksiffrorna som visar att i ett skarpt nyhetsläge är det till Aftonbladet man går. Där ser vi förtroendet från våra läsare.

Så att ni ökar har ingen betydelse?
– Man får ta undersökningen för vad den är och komma ihåg att vi är en tidning vars innehåll väcker mycket känslor och engagemang.

Expressens förtroendesiffror ligger på 11 procent, vilket är exakt samma nivå som Arbetsförmedlingen.

Ungas förtroende är generellt sett högre än de äldres. I gruppen 16-29 år är förtroendet för Dagens Nyheter 57 procent, mot 45 procent i den äldre gruppen 60-74 år. Även SVT har högre förtroende bland de yngre och när det gäller lokal morgontidning är förtrondet i princip detsamma hos yngre som hos äldre ( 53 repektive 54).

Sveriges Radio har högre förtroende bland äldre, 73 procent, än hos de yngre, 69 procent.

Google har förtroende hos 48 procent av svenskarna och Wikipedia har 40 procent.

Förtroendebarometens lista (fjolårets procent inom parentes) :

Sveriges Radio 71 (73)

Universiteten 68

SVT 67 (71)

Systembolaget 65

Radio/TV 61

Lokal orgontidning 49 (46)

Google 48

Dagens Nyheter 46 (52)

Wikipedia 40

TV4 30 ((33)

Dagspress 26

Aftonbladet 16 (13)

Facebook  12

Twitter 12

TV3 11 (14)

Arbetsförmedlingen  11

Expressen 11

Fler avsnitt
Fler videos