Gå direkt till textinnehållet

AD: Föräldralediga kan få sänkt bonus

Bohusläningen och dess annonsbolag gjorde inte fel när de betalade ut mindre gratifikation till tre föräldralediga 2006. Det har Arbetsdomstolen, AD, fastslagit i sin dom.  

Jämo ( nuvarande DO) hade i AD yrkat att två annonssäljare och en journalist som var föräldralediga hade missgynnats när de fick ut en mindre gratifikation än övriga anställda.

Arbetsgivarna hade i sin tur svarat att gratifikationen betalades ut i realation till hur mycket man arbetat, och därmed bidragit till vinsten, under året.

Bolaget hade gjort avdrag för alla som varit lediga en längre period under året, alltså föräldralediga, sjuklediga och tjänstlediga hade behandlats lika.

Annons Annons

AD har i sitt beslut kommit fram till att det inte var diskriminerande att ge de föräldralediga en mindre del av gratifikationen. De föräldralediga har inte missgynnats och kan därför inte heller få något skadestånd. I stället får Jämo(DO) betala rättegångskostnaderna för Bohusläningen.

Fler avsnitt
Fler videos