Gå direkt till textinnehållet

Kersti Forsberg lämnar Fojo efter rektorsbeslut: ”Kan ändra Fojos inriktning”

Kersti Forsberg lämnar medieinstitutet Fojo i september efter ett beslut om att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. ”Vi på Fojo är alla övertygade om att vi måste fortsätta vara praktiker”, säger hon.

Verksamhetschefen Kersti Forsberg slutar efter drygt sju år på medieinstitutet Fojo. Institutet arbetar nationellt och globalt med utveckling av hållbar journalistik och ger fortbildningskurser för journalister. Fojo är en del av fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Varför slutar du?
– Jag har gjort allt jag kunnat för att uppfylla de uppdrag jag fick när jag började som verksamhetschef på Fojo. Linnéuniversitets rektor har nu fattat ett beslut som skulle kunna ändra Fojos inriktning, och då tror jag att det är bättre att någon annan tar över, säger Kersti Forsberg.

Rektorsbeslutet säger att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och det kan till exempel betyda mer forskning i den svenska verksamheten, utöver det som redan görs idag. Men enligt Kersti Forsberg vet ännu ingen vad det kommer att innebära.  

– Vi hade en träff med alla kursledare igår och vi är alla övertygade om att vi måste fortsätta vara praktiker. Sedan jobbar vi mycket ihop med akademin redan nu och inte minst i våra internationella medieutvecklingsprojekt, både med grundutbildning och forskning. Men i den svenska verksamheten, med de svenska kurserna, måste det vara praktiker som är kursledare. Det är hela grejen med Fojo, att de bästa journalisterna utbildar sina kolleger.

Bodil Petersson är professor och prodekan vid fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

– Att addera det vetenskapliga forskningsperspektivet tillför ytterligare en dimension till Fojo som både en praktikerbaserad och en vetenskapligt grundad verksamhet, skriver Bodil Petersson i ett mejl till Journalisten.

Finns det en risk att den svenska verksamheten blir mer akademiserad och att det praktiska minskar?
– Nej, detta är inte en fråga om risk utan om möjlighet och berikande utbyte åt båda håll. Fojo ska genom sin tillhörighet till universitetet i ökande grad dra nytta av vetenskapligt framtagen kunskap och av den kompetens universitetet kan erbjuda. Den beprövade erfarenheten finns kvar precis som tidigare, nu intensifierar vi arbetet med att ytterligare integrera vetenskapliga perspektiv i helheten.

Fler avsnitt
Fler videos