Gå direkt till textinnehållet

50 anmälningar efter Kalla fakta-granskning

Söndagens Kalla fakta i TV4, om Frälsningsarméns inställning till homosexuella, har lett till ett 50-tal anmälningar till Granskningsnämnden för radio och TV, över 600 kommentarer på tv4.se, och många kritiska röster inom frikyrkorörelsen.- Vi är förvånade över aggressiviteten i kritiken, säger Johan Åsard, redaktionschef på Kalla fakta.UPPDATERAD  

Kalla fakta ställer i programmet frågan om inte Frälsningsarmén, Sveriges näst största kyrkliga insamlingsorganisation och mottagare av statliga stödpengar, strider mot reglerna för statliga bidrag till trossamfund genom sin inställning till homosexuella.

Granskningen har lett till en kritikstorm inom frikyrkorörelsen.

– Ledande företrädare i frikyrkorörelsen har blottat en otrolig aggressivitet och visat att de inte alls är intresserade av att diskutera sakfrågan. Man skjuter på budbäraren i syfte att inte behöva diskutera sakfrågan, säger Johan Åsard.

I programmet används dold kamera. En kårledare inom Frälsningsarmén säger bland annat: "Vår grundposition är att homosexuell sex är en synd. Det står i våra etiska dokument". En annan kårledare försöker "befria" Kalla faktas reporter från homosexualitet genom förbön.

Enligt tidningen Dagen är det framför allt det faktum att reportageteamet använde dold kamera för att filma ett själavårdssamtal och en förbönssituation som har upprört tittarna. Anmälarna anser också att programmet målar upp en felaktig bild av Frälsningsarmén.

Johan Åsard menar att den dolda kameran var motiverad för att den var det i princip enda sättet att bevisa allvarliga missförhållanden:

– Vi visade att om man går till en själavårdare och säger att man tvivlar på sin sexuella läggning och identitet så erbjuds man lättvindigt förbön för att "befrias". Det är ett väldigt oseriöst sätt att bemöta människor som behöver hjälp.

Besökte ni flera själavårdare?

– Vi var på fyra ställen, på ett av dem erbjöds vi förbön. Men på alla fyra möttes vi med beskedet att homosexualitet är något förkastligt.

Johan Åsard konstaterar också att Frälsningsarméns ledning inte har tagit avstånd från förbönen i fråga. Överlag har ledningen inte velat intervjuas i programmet, utan bara velat svara per mejl. Hela korrespondensen med Kalla fakta ligger ute på organisationens hemsida, med kommentarer. Frälsningsarmén kallar där programmet för "en sensationssökande show" och betonar att även om homosexuella inte får bli frälsningssoldater så är alla välkomna att få hjälp av organisationen, vara anställda och vara församlingsmedlemmar.

Bert Åberg, kommunikationschef på Frälsningsarmén, säger att organisationen i grunden vill vara öppen och ge journalister de faktauppgifter som efterfrågas. 

– I det här fallet valde vi att svara per mejl och använda vår hemsida för att ge vår syn på saken. Vi välkomnar all granskning, men har en försiktig hållning till granskande journalistik eftersom vi har tidigare negativa erfarenheter av detta.

Fler avsnitt
Fler videos