Gå direkt till textinnehållet

2013 sämsta året någonsin för dagspressen

Den svenska dagspressen genomgår just nu sin största kris någonsin. Det visar Presstödsnämndens genomgång av dagspressens ekonomi 2013.

Enligt årsredovisningarna uppgick dagstidningsföretagens samlade rörelseintäkter under 2013 till 17,3 miljarder kronor, en nedgång med fem procent, eller nära 900 miljoner, i jämförelse med 2012.

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri har valt att stå utanför TS statistik vilket gör det svårt att göra en bedömning av den totala upplagan.

Med utgångspunkt från de tidningar som finns med i TS sammanställning har upplagorna minskat med 91 100 exemplar. Det motsvarar en relativ nedgång på 3,9 procent, eller 4,8 procent räknat per tusen invånare.

På annonsmarknaden fortsatte den snabba nedgången för tryckta dagstidningar. Annonsvolymen minskade med 5,8 procent och intäkterna med 13,3 procent. Kvällspressen gick tillbaka mest, intäkterna föll med 16,7 procent.

Samtidigt fortsatte annonseringen på internet att öka. De digitala annonsintäkterna hos landets dagstidningar ökade med 9,9 procent och uppgick vid årets slut till 554 miljoner kronor.

Läs om dagspressens ekonomi 2013 här

 

Fler avsnitt
Fler videos