Gå direkt till textinnehållet

Ska public service verkligen slussa sin publik vidare till Elon Musks Twitter?

Följ oss på Twitter eller Facebook. Den uppmaningen är närmast standard i dag. Både bland medieföretag och myndigheter, regioner och kommuner.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Men det blir en märklig situation när till exempel reklamfria Sveriges Television eller Sveriges Radio i dess olika former, använder sociala medier som finansieras av reklam och uppmanar sina tittare/lyssnare att söka sig dit. Det i sig borde anses vara en form av otillbörligt gynnande som public service inte borde ägna sig åt.

Men det förs ingen öppen diskussion om detta.

Inte heller kring det faktum att polis och räddningstjänst regelmässigt använder sig av till exempel Twitter för att informera om olika händelser.

Det förs heller ingen diskussion om kommersiella medieföretag ska finnas på Facebook, Instagram eller Twitter. Det är snarare något som uppmuntras och som flera mediaföretag arbetar aktivt med, för att öka trafiken på sina egna webbsajter. Man kan kanske i och för sig ha lägre krav på de kommersiella medieföretagen i sammanhanget, intäkterna måste ju in. Men frågan är om de inte fokuserar för mycket på just intäkterna och ser för lite till vilka konsekvenserna blir av att sociala medier tar större plats på mediascenen och blir allt viktigare som leverantörer av information till främst de yngre generationerna.

Internationellt har det diskuterats vad som får framföras på olika sociala plattformar. Om vissa användare ska stängas av och liknande. Men eftersom de företag som äger de social medierna har som grundinställning att deras ansvar för vad som publiceras på deras plattformar inte är större än det som Postnord kan ha för innehåll i de brev som skickas med posten, kan man säga att ansvarsfrågan hänger i luften.

Visserligen har till exempel Facebook inrättat ett råd som ska besluta i frågor om nedstängning/censur av vissa konton. Men än så länge kan man inte dra några långtgående slutsatser av hur det kommer att fungera.

Nu har vi också en helt ny situation vad gäller Twitter. Sedan Twitter tagits över av Elon Musk är det rimligt att både medieföretag och myndigheter, regioner och kommuner ser över sina respektive policies och ställer sig frågan om de ska vara kvar på Twitter.

Ska svensk public service använda privatägda sociala medier och locka sina tittare/lyssnare att använda dem?

Ska fria medier använda sig av en privatägd kanal för att sprida den fria informationen?

Ska Polismyndigheten använda Twitter, som i praktiken styrs av en despot och återigen öppnar upp för konton som sprider desinformation om till exempel covid?

Riktigt så begränsade är inte möjligheterna att nå ut i dagens digitala mediesamhälle. Det går att hitta alternativ. Och om man inte trivs finns alltid möjligheten att rösta med fötterna.

Peter Pettersson
frilans

Fler videos
Fler avsnitt