FOTO: Tor Johnsson

Ytterligare fyra kommersiella radiokanaler fälls för flera överträdelser

4 maj, 2018

GRN-beslut Myndigheten för press, radio och TVs pågående granskning av kommersiella radiokanaler leder till fyra nya fällningar i Granskningsnämnden för radio och TV.

Journalisten har tidigare berättat om Myndigheten för press, radio och TVs stickprovskontroll av kommersiella radiokanaler, som redan lett till ett flertal fällningar i Granskningsnämnden.

Nu fälls ytterligare fyra kanaler för överträdelser mot olika bestämmelser i Radio- och TV-lagen. Samtliga fällningar rör överträdelser i sändningar den 26 maj 2017.

East FM 100,9 i Norrköping fälls för att inte ha berättat för lyssnarna vad kanalen heter mellan klockan 7.58 och kl. 9.08. Granskningsnämnden anser att överträdelse skett av bestämmelsen om sändningsbeteckning.

106,7 Rockklassiker fälls för att Granskningsnämnden anser att den korta ljudslinga som sändes före och efter varje annonsblock inte tillräckligt tydligt skiljde annonserna från övriga sändningar. Sändningarna strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur, anser GRN. Vidare fälls kanalen för att utformningen av ett sponsringsmeddelande i samband med väderprognosen genom tilläggen ”din byggställningsleverantör” respektive ”din takläggare” var sloganliknande och därmed säljfrämjande och strider mot bestämmelsen om sponsringsmeddelanden.

Svensk Pop 101,9 fälls för otydlig annonssignatur.

NRJ Stockholm 105,1 fälls för otydlig annonssignatur, samt för att man inte informerat lyssnarna om att en tävling om grillkit, ”Vi grillar med Paul och Thom”, sponsrades av Paul och Thom. NRJ fälls också för att man gynnat kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt när man berättat att NRJ sänder live i Radioplay-appen med orden ”Radioplay – när och var du vill”. Radioplay-appen ägs av Bauer som i sin tur inte har något ägarförhållande till NRJs ägarbolag RBS Broadcasting, utan bara ett samarbete om appen – och därför kan omnämnandet av Radioplay inte vara egenreklam för NRJ eller RBS, utan otillåtet kommersiellt gynnande av en extern part, anser GRN.

Ingen av radiokanalerna påförs någon särskild avgift som straff för att de brutit mot bestämmelserna i Radio- och TV-lagen.

GRN-beslut

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies