FOTO: Tor Johnsson

Kommersiella radiokanaler fälls efter initiativgranskningar

4 april, 2018

GRN-beslut Rix FM 105,5 och Lugna favoriter 104,7 fälls för otydliga ljudsignaler som ska särskilja reklam från övriga sändningar.

Journalisten har tidigare berättat att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) på eget initiativ beslutat om granskning av tio olika kommersiella radiokanaler. Det finns alltså ingen anmälan mot någon av kanalerna, utan det handlar om en stickprovskontroll där MPRT ger Granskningsnämnden för radio och tv i uppgift att ta ställning till om några överträdelser har begåtts.

Bland annat fälls MTG-ägda Lugna favoriter 104,7 för otillbörligt gynnande i sin sändning den 26 maj förra året. Granskningsnämnden anser att ett antal korta ljudsignaturer som sändes före och efter varje annonsblock inte tydligt nog skiljde annonserna från övriga sändningar. MTG försvarar sig med det finns en signatur för att särskilja annonserna i de aktuella sändningarna, men GRN skriver i beslutet att annonssignaturer ska vara så pass tydliga att även lyssnare som inte är van med programmet ska känna igen den, därför bör ordet ”reklam” nämnas.

De ansöker nu till förvaltningsrätten om att MTG ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för otillbärligt gynnande.

En annan sändning samma dag hos MTG-ägda Rix FM 105,5 FM fälls för annonssignatur, annonsmängd och sponsringsmeddelanden. När det gäller annonssignatur anser nämnden att de ljudsignaturerna i form av ett plingande ljud som sändes före och efter varje annonsblock inte tillräckligt tydligt skiljde annonserna från övriga sändningar.

Nämnden konstaterar också att den totala annonsmängden under sändningstimmen kl. 7.00–8.00 uppgick till mer är tolv minuter och då har överträdelse skett. När det gäller sponsringsmeddelanden skriver GRN i beslutet att avsaknaden av ett sponsringsmeddelande i början och/eller slutet av programmet ”medför att sändningen strider mot bestämmelsen om när sponsringsmeddelanden ska lämnas i 15 kap. 10 § radio- och tv-lagen”.

MTG bestrider att annonserna inte skiljs åt tillräckligt från övrigt innehåll och hänvisar till en ”specifik, plingande ljudsignal”. De anser inte heller att lagstiftningen ställer krav på att ordet ”reklam” ska användas i annonssignaturen.

När det gäller annonsmängden anser MTG att ett misstag ledde till att sändningarna blev något utdragna, vilket gjorde att den timmens sista annonsblock spillde över en dryg minut in på nästa timme. Däremot var det inte mer reklam än vanligt i sändningen, utan det handlade om en oavsiktlig förskjutning av ett annonsblock vilket även ledde till att annonsmängden mellan 6.00 och 7.00, på motsvarande sätt, blev en dryg minut kortare än planerat.

GRN ansöker nu till förvaltningsrätten att programföretaget ska betala en särskild avgift på 50 000 kronor för överträdelserna.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies