Gå direkt till textinnehållet

Vinstkraven i mediebranschen är orimliga

2010 blev det femte bästa resultatåret för dagspressen någonsin. TV 4 gjorde rekordresultat, och public service-bolagen går plus. Men redaktionerna är hårt slimmade och stora sparpaket med personalminskningar på många redaktioner väntar. Nu höjs kritiska röster mot vad medarbetare upplever som "orimliga vinstkrav".

Journalistens genomgång av medieföretagens resultat 2010 och delårsresultat för 2011 visar att ägarna skär guld med täljkniv, samtidigt som stora sparpaket lanseras. De totala överskotten för verksamheterna inom dagspressbolagen, TV 4 och public service-bolagen i Sverige blev 2,3 miljarder kronor förra året, vilket är rekord.

Mediebranschen i Sverige är lönsam. Rörelseresultaten, som är mått på hur bra verksamheterna klarar sig, är positiva. Intäkterna är högre än de fasta kostnaderna. Bara 14 dagstidningsföretag hade en rörelseförlust förra året, och nio av dessa var mindre tidningar som stod utanför koncernsamarbeten.

Samtidigt har redaktionerna slimmats de senaste åren och arbetsvillkoren har förändrats.

Raoul Grünthal, chef för Schibsted Sverige och styrelseordförande i Aftonbladet och Svenska Dagbladet menar att sparpaketen leder till bättre produkter, inte sämre.

– De bolag som är bäst på att effektivisera är också ofta bäst på produktutveckling. Så brukar det vara. Effektiviseringen leder till smartare sätt att arbeta på, och bättre produkter. Det tycker jag att Svenska Dagbladet och Aftonbladet har visat, säger Raoul Grünthal.

Aftonbladet hade förra året ett rörelseresultat på 291 miljoner kronor. Svenska Dagbladets verksamhet visade sitt bästa resultat någonsin: 64 miljoner kronor.

Aftonbladet ska nu spara in 45-65 redaktionella tjänster och Svenska Dagbladet tio till femton tjänster. I torsdags presenterade Aftonbladets ledning sitt förslag till sparåtgärder, med omfattande avgångsvederlag för att klara nedbemanningen.

Men hur ska man kunna leverera ett bra och konkurrenskraftigt innehåll till kunderna om man samtidigt bantar ned redaktionerna?

– Titta på Apple eller Amazon, de producerar ju inget innehåll alls och det går rätt bra för dem. Man ska inte dra gränserna vid att bara sälja egenproducerat innehåll och annonser, säger Raoul Grünthal.

Journalistklubbens ordförande på SvD Thomas Berglund har starka invändningar mot sparkravet:

– Vinstkraven är orimliga. Vi gjorde vårt bästa resultat någonsin förra året och nu är det resultatet plötsligt ribban, säger Thomas Berglund.

Mediebranschens stora vinnare är TV 4. TV 4-gruppen hade ett rörelseresultat på 845 miljoner kronor 2010. TV 4 Sverige, som inkluderar de lokala stationerna, stod för 281 av dessa miljoner.

Under de närmaste två åren ska 450 redaktionella medarbetare bli lite drygt 400 i ett helt nytt nyhetsbolag. Samtidigt startas en ny kanal: Nyhetskanalen, som ständigt ska uppdateras. Cirka 50 miljoner kronor ska sparas, samtidigt som mer arbete ska utföras.

Göran Ellung, vd för det tilltänkta nyhetsbolaget inom TV 4-gruppen, vill helst inte beskriva det som att journalisterna kommer att bli tvungna att arbeta hårdare.

– Journalisterna kommer att få fler möjligheter att publicera sig. Och det är ju vad alla journalister vill. Vi kommer att arbeta mer anpassat efter de uppdrag vi har, säger Göran Ellung.

Eva Nilzon, ordförande i TV 4 Sveriges journalistklubb, anser att vinstkraven är orimliga och på sikt skadliga för företaget.

– Det börjar bli lite jobbigt att vara Bonniers bankomat. Långsiktighet kräver utveckling och då måste ägaren stå tillbaka i sina vinstkrav för att kunna lägga mer pengar på att utveckla produkterna. Företagsledare behöver inse sambandet, säger Eva Nilzon.

Stordriftstanken som präglat och skapat den framgångsrika svenska exportindustri har nått mediebranschen. Allt fler svenska tidningar ingår i koncerner som centraliserar, effektiviserar och höjer avkastningskraven.

Läs hela reportaget samt artiklar om arbetsvillkoren och vinstkraven på bl a TV 4 Östersund, Sundsvalls Tidning, Östgöta-Correspondenten, Expressen och Nerikes Allehanda, och se grafik över koncernernas vinster, i Journalisten nr 12 2011.

Fler avsnitt
Fler videos