Gå direkt till textinnehållet

”Vi har en nollvision för fällningar vi skäms för”

Aftonbladet inför ett etikråd. ”Vi vill lyfta etikfrågorna internt och externt”, säger Martin Schori, ny ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.

Martin Schori, chef för nyheter och gräv samt Patric Hamsch, sportchef är nya ställföreträdande utgivare på Aftonbladet. Samtidigt inrättar tidningen ett etikråd, trappar upp etikutbildningarna och ska bli mer aktiva utåt, berättar Martin Schori i en krönika i Aftonbladet.

Etikrådet består av Martin Schori, Patric Hamsch, Karin Schmidt, Karin Pettersson och Eric Rosén, och ska också involvera fler chefer på tidningen. Tanken är att etikrådet under sina möten ska prata igenom ärenden hos MO, ta upp publiceringar från de senaste veckorna och resonera kring medieetiska beslut.

– Vi vill lyfta etikfrågorna och säkerställa att vi har en gemensam syn. Det pågår alltid någonstans på Aftonbladet en etisk diskussion, och alla på redaktionen är publicister och uppmuntras att ta ett större ansvar. Jag tror att det blir bättre om de som jobbar närmast publiceringarna är mer involverade i etikbesluten, säger Martin Schori.

Annons Annons

– Etikutbildningarna vi har för alla på Aftonbladet har en otrolig effekt, och det tycker jag att man ser när det inträffar stora nyhetshändelser som till exempel terrordådet på Drottninggatan. Då ser man hur värdefullt det är att reportrar, redaktörer och chefer har bra koll på vad man kan köra och man inte kan köra. Då blir man också snabbare.

Ni ska också bli mer aktiva utåt?
– Vi på Aftonbladet och i mediebranschen har blivit bättre på att vara transparenta, men vi kan bli ännu bättre. Vi får relevanta frågor och det är inte alltid vi besvarar dem.

Under perioden 2005-2014 var Aftonbladet värst i klassen med flest årliga fällningar i Pressens Opinionsnämnd (numera Mediernas etiknämnd), med undantag för 2013 då Expressen fick fyra fällningar och Aftonbladet tre. Sedan hände någonting. Varken 2015 eller 2016 klandrades Aftonbladet och 2017 fick tidningen bara en fällning. Men sedan dess har fällningarna ökat igen: åtta år 2018, fyra år 2019 och hittills två under 2020.

Vad beror det på?
– Vi har inte en nollvision på fällningar, för det är subjektiva bedömningar, och vi måste kunna vara modiga och fatta våra egna beslut. Däremot har vi en nollvision på fällningar vi skäms för. Det vi försöker undvika är slarv, att man glömmer bort att höra den andra sidan till exempel. Men vad skillnaderna i antalet fällningar beror på vet jag inte.

Fler avsnitt
Fler videos