Gå direkt till textinnehållet

V kritiserar EUs blockering av ryska medier

Vänsterpartiet vänder sig emot EUs censurbeslut: ”Vi anser att eventuella brott som begås på sajterna ska beivras i efterhand.” UPPDATERAD.

Regeringen står bakom EUs beslut att stoppa Russia Today och Sputnik News inom unionens gränser.

– RTs sändningar omfattas av det sanktionsbeslut som har fattats inom EU. Det är ett förordningsbeslut som gäller direkt i Sverige och som svenska myndigheter har informerat om. Det handlar om en ekonomisk sanktion av statskontrollerade företag men också om att försvara oss mot medieföretag som bedrivit systematisk och aggressiv propaganda. Sanktionerna ska upprätthållas till dess att angreppet mot Ukraina har upphört och Ryssland upphört med sin propagandaverksamhet mot EU och dess medlemsstater, säger Tora Heckscher, pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

– Svenska myndigheter har informerat branschen – både telekombranschen och mediebranschen – om de sanktioner som gäller.

Annons Annons

Beslutet har kritiserats av bland andra Journalistförbundet, Europeiska Journalistfederationen, yttrandefrihetsexperten Nils Funcke samt journalistikprofessorn Ester Pollack.

Journalisten har frågat övriga riksdagspartiernas pressavdelningar hur partierna ställer sig till EU-rådets beslut. Varken M, MP, C eller SD har svarat.

Liberalerna menar att situationen gör att man inte invänder mot beslutet:

”Rådets beslut är naturligtvis ett exceptionellt steg i ett exceptionellt läge. Sverige har i rådet bevakat att beslutet inte ska komma i konflikt med respektive lands egen grundlag. Det är alltså även fortsatt regleringen i svensk grundlag som gäller i Sverige. Mot bakgrund av detta, och att åtgärden riktar sig mot statskontrollerade propagandakanaler under ett pågående krig som startats av staten i fråga, har Liberalerna för närvarande inga erinringar mot detta som tidsbegränsad åtgärd”, uppger Liberalernas pressavdelning i ett mejl till Journalisten.

Inte heller Kristdemokraterna har några invändningar:

”Under dessa extraordinära omständigheter, ett olagligt anfallskrig i vårt närområde, har Kristdemokraterna förståelse för beslutet av Europeiska rådet”, skriver KDs pressavdelning.

Även Miljöpartiet ställer sig bakom EU-beslutet, men menar att partiet står upp för yttrandefriheten:

”Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022. Miljöpartiet står bakom att Sverige följer aktuell EU-lagstiftning och därmed också den förordning som nu har beslutats om. Miljöpartiet kommer fortsätta stå upp för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter, både i Sverige och i andra länder”, skriver MPs pressavdelning.

Moderaterna uppger att partiet står bakom EU-förbudet:

”Åtgärder likt denna måste alltid noggrant balanseras mot yttrandefriheten. Det är framför allt i den fria debatten som lögner kan avslöjas och oseriösa aktörer exponeras, inte genom statlig censur. Förbud av enskilda kanaler som bedriver desinformation kan vara nödvändigt i krig/kristid (såsom EU-förbudet av Russia Today, vilket vi står bakom). Men långsiktigt är det fri, seriös och granskande media som har den viktigaste uppgiften för att motverka desinformation”, skriver Karin Enström, gruppledare i konstitutionsutskottet (M) till Journalisten.

Vänsterpartiet uppger att de generellt är emot blockering av sajter:

”Vänsterpartiet är generellt emot censur som till exempel att blockera vissa sajter innan det står klart att något brott begåtts, till exempel uppvigling, hets mot folkgrupp osv. Vi anser att eventuella brott som begås på sajterna ska beivras i efterhand. Det är så vårt tryckfrihets- och yttrandefrihetsrättsliga system är uppbyggt. Vi vill behålla denna grundläggande systematik”, skriver Vänsterpartiets pressavdelning.