Gå direkt till textinnehållet

Utredning föreslår nya regler för upphovsrätt

Upphovsrättsutredningen föreslår i det delbetänkande som presenteras i dag att de organisationer som är mest representativa och som bäst företräder upphovsmännen ska få mandat i lagen att utveckla kollektiv licensiering, skriver regeringens utredare Jan Rosén på DN Debatt.

Upphovsrättsutredningen ambition har bland annat varit att stödja licensiering och rättighetsklarering i fall där det är svårt eller omöjligt för den enskilde upphovsmannen att agera som avtalspart.

Utredningen anser att medieutvecklingens olika tekniska innovationer inte är upphovsrättens motståndare utan att de är sammanvävda med upphovsrättens utveckling. Men det måste finnas klara och begripliga regler på upphovsrättens område samtidigt som man underlättar användningen av skyddade verk, skriver Jan Rosén på DN Debatt.

I delbetänkandet föreslås nya bestämmelser som ska motverka vidlyftiga avtal i "upphovsrättens brokiga användarmiljöer" och som understryker upphovsmännens rätt till skälig ersättning och avräkning.

Annons Annons

Utredningen har också tittat på hur dispositionsrätten över arbetsresultat ska fördelas mellan arbetstagare och arbetsgivare samt hur samlingar hos bibliotek och arkiv ska kunna hållas tillgängliga för allmänheten genom ny teknik med hjälp av förenklade processer för rättighetsklarering.

 

Fler avsnitt
Fler videos