Gå direkt till textinnehållet

Upphovsrättslagen görs begripligare

Upphovsrättslagen ska bli begripligare för allmänheten. Det sade Jan Rosén då han presenterade ett slutbetänkande om att en ny upphovsrättslag ska ersätta den gamla som funnits sedan 1960.

Förslagen till ändringar i den nya upphovsrättslagen presenterades i ett delbetänkande för ett år sedan. Slutbetänkandet, som utredaren Jan Rosén presenterade på justitiedepartementet, handlar enbart om en ny kapitelindelning, en ny paragrafnumrering av 120 paragrafer, samt redaktionella och språkliga ändringar för att göra lagen begriplig.

– Det är nästan unikt att lagverket byggs om för att öka begripligheten. Men man ska inte underskatta behovet av att göra komplicerade lagverk begripliga för en bred allmänhet. Den ambitionen finns inte alltid, men vi har haft den, säger Jan Rosén.

Utredarna har haft till uppgift att ta fram en ny upphovsrättslag som ska ersätta den nuvarande lagen från 1960 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 35 juridiska experter och fyra departement har varit inblandade. Men den nya upphovsrättslagen kommer först att börja gälla den 1 januari 2013.

Annons Annons

I ett pressmeddelande skriver Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, att de motsätter sig den så kallade arbetsgivarregeln i lagförslaget "som enligt vår tolkning innebär att en arbetsgivare skulle ges ensamrätt till en upphovsmans resultat utan någon begränsning i tid".

Fler avsnitt
Fler videos