Gå direkt till textinnehållet

Två ledamöter slipper betala tillbaka 100 000 i arvode

De två FS-ledamöter som anklagats för att ha fått drygt 100 000 kronor i arvoden från Journalistförbundet på oriktiga grunder behöver inte betala tillbaka pengarna. Det beslöt kongressen.

De två FS-ledamöter som anklagats för att ha fått drygt 100 000 kronor i arvoden från Journalistförbundet på oriktiga grunder behöver inte betala tillbaka pengarna. Det beslöt kongressen.

Förra hösten kom revisorerna fram till att FS-ledamöterna Lasse Andersson och Nils Svensson lämnat felaktiga uppgifter gällande sina arvoden. De hade därmed fått ut arvoden på 68 000 respektive 47 000 kronor.

Anklagelserna gällde att de båda ledamöterna haft heltidslön och samtidigt fått arvoden från Journalistförbundet, utan löneavdrag. Lasse Andersson och Nils Svensson försvarade sig med att de tagit igen förlorad arbetstid för klubbarbete på kvällar och helger. Decharge-utskottet hävdade på kongressen att FS inte utrett saken på ett tillfredsställande sätt och att främst Nils Svensson därför kan ha fått kritik på felaktiga grunder.

Annons Annons

Vad gäller Lasse Andersson konstaterade utskottet att han konsekvent lämnat felaktiga uppgifter om att han fått löneavdrag från sin arbetsgivare.

Södra distriktet har tidigare krävt att arvodena skulle återbetalas till förbundet men de båda ledamöterna har dock fått behålla pengarna.

”Trots revisorernas uppmaning har inte FS på ett tillfredsställande sätt redovisat varför man beslutade att inte låta Andersson eller Svensson betala tillbaka pengar som de ansågs ha fått på felaktiga grunder”, skrev decharge-utskottet i det utlåtande som lades fram under kongressen.

Utskottet anser att det så här långt i efterhand inte går att rekonstruera vad som hänt och att det därför inte kan bli tal om återbetalning.

Dessutom har de båda ledamöterna lagt ner mycket arbete i FS och kan ha rätt till stora ersättningsbelopp, motiverar utskottet.

Kongressen gav nytillträdda FS i uppgift att klargöra hur förrättningsreglerna ska hanteras i framtiden.

Journalisten har utan framgång sökt Journalistförbundets tidigare ordförande Håkan Carlson.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos