Gå direkt till textinnehållet
TV-huset I Stockholm.
Foto: Tor Johnsson

SVT gynnade värmepumpsföretag – kan få böta 100 000

GRN-fällning Ett inslag i SVT Rapport gynnade ett företag på ett otillbörligt sätt, slår Granskningsnämnden fast, och ansöker om en straffavgift för SVT på 100 000 kronor.

Ett inslag i Rapports 18-sändning i mars handlade om hur det höga ränteläget pressar många företagare. I drygt 30 sekunder av det två minuter långa inslaget exponerades ett värmepumpsföretags namn och logotyp. Logotypen upptog en stor del av den bakgrundsbild som visades under intervjun med företagets vd. Reportern nämnde också företagets namn ett flertal gånger.

Till 19.30-sändningen hade Rapport redigerat om inslaget så att de delar där logotypen syntes blurrades, samtidigt som bildutsnittet ändrades. SVT bedömde dock inte att exponeringen i 18-sändningen var så lång att logotypen behövde täckas.

Granskningsnämnden anser däremot att exponeringen innebar ett gynnande av företaget som inte var motiverat av ett tillräckligt informationsintresse. Inslaget stred därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Att SVT klippte om inslaget till 19.30-sändningen visar enligt nämnden att det borde varit möjligt att göra redan i den tidigare sändningen.

Granskningsnämnden ansöker till förvaltningsrätten om att SVT ska betala en särskild avgift för överträdelse av bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande, på 100 000 kronor.

Fler avsnitt
Fler videos