Gå direkt till textinnehållet

TV4s styrelse sa okej till Nyhetsbolaget

TV4 ABs styrelse beslutade i dag att slå samman de redaktionella verksamheterna inom TV4 och TV4 Sverige i Nyhetsbolaget. Samtidigt ska 50 miljoner sparas på två år.

– Genom samordningen mellan nyhetsredaktionerna i Stockholm och ute i landet skapas möjligheter till effektiviseringar och verksamheten tryggas därför på lång sikt, säger Göran Ellung, programdirektör för Nyheter och aktualiteter på TV4-gruppen och tillträdande VD för Nyhetsbolaget.

Bolaget ska producera de program som nyhets- och aktualitetsredaktionerna gör i dag och därtill tillkommande nya program och tjänster inom Nyhetsbolaget.

Förändringarna berör 400 personer som flyttas över till Nyhetsbolaget när det startar sina sändningar kring årsskiftet.

Styrelsen gav Ellung uppdraget att genomföra en rationalisering på omkring 50 miljoner kronor inom en tvåårsperiod.

Journalisten har sökt ordföranden för journalistklubben på TV4, Lars Boström, som bett att få återkomma med en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos