Gå direkt till textinnehållet

Taltidningspengar går till annat

Vestmanlands Läns Tidning vill lägga ut sin taltidningsverksamhet. Om tidningen väljer det företag som lämnat den billigaste offerten kan det innebära att hälften av det skattefinansierade schablonbidrag på nästan 1,5 miljoner kronor som Taltidningsnämnden betalar ut kan användas till annan verksamhet.

Vestmanlands Läns Tidning vill lägga ut sin taltidningsverksamhet. Om tidningen väljer det företag som lämnat den billigaste offerten kan det innebära att hälften av det skattefinansierade schablonbidrag på nästan 1,5 miljoner kronor som Taltidningsnämnden betalar ut kan användas till annan verksamhet.

– Den här utvecklingen går jättefort. Säkert femton tidningar lägger ut den här verksamheten i år. Men hur en tidning väljer att göra sin taltidning ligger inte på vårt bord, och inga fel har begåtts, säger Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Taltidningsnämnden.

Alla tidningar som får schablonbidrag av Taltidningsnämnden måste lämna in en redovisning till nämnden.

– Vi följer upp detta, men vi ser det inte i redovisningen förrän 2008. Om vi ser att tidningarna skulle göra stora vinster får naturligtvis nämnden ta ställning till hur det här ska hanteras i framtiden.

– Jag vill inte kommentera detta, eftersom vi inte har valt leverantör än, och inte genomfört några förhandlingar. Men vi följer regelverket, och det är klart att vi ska tjäna pengar på vår verksamhet, säger VLTs VD Sören Axelsson.

ks@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos