Gå direkt till textinnehållet

”Synen på journalistikens betydelse ligger fast”

Att skära ned på Psykologtidningens redaktion och fylla på förbundets kommunikationsavdelning är en prioriteringsfråga, enligt Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.

Som Journalisten berättat bantar Psykologtidningens redaktion från 2,8 journalisttjänster till 1,6. En av journalisterna går till förbundets kommunikationsavdelning.

Varför skär ni ned så kraftigt på Psykologtidningens redaktion?
– Två saker. En av de stora sakerna är att vi haft en ständig nedgång på annonsintäkterna, tidningen går med för stor förlust. Den andra orsaken är kunna koncentrera journalistsidan och göra en bra tidning på ena sidan, och fylla på kommunikationssidan på kansliet. Så att vi kan göra en så renodlad journalistisk produkt som möjligt, säger Anders Wahlberg.

Den har väl varit renodlad journalistiskt innan?
– Den har blivit en mer och mer journaliststyrd produktion över åren. Nu kan vi lägga resurserna på rätt sätt.

Annons Annons

Ni har inte skurit ned på annat innan en så drastisk personalnedskärning?
– Inte så länge jag kan minnas. Vi har med Lennart Kriisa som chefredaktör försökt hitta andra vägar med nya intäkter, det har bitvis lyckats men vi når inte ens i närheten av ända fram. Det är en tuff bransch med annonssidan. Går vi mycket back på tidningen tas det från annan verksamhet. Det blir till slut en prioriteringsfråga.

Ni markerade senast i vintras i och med en stadgeändring hur viktig oberoende journalistik är för Psykologförbundet. Samtidigt flyttas nu personal från redaktion till kommunikationsavdelning. Har er syn på oberoende journalistiks betydelse förändrats?
– Absolut inte, den ligger kvar väldigt starkt. Det är en diskussion vi för starkt. Det har ingenting med det att göra. Drömmen hade förstås varit att få ordning på tidningens ekonomi så den inte läckte alldeles för mycket.

Ni såg inga andra möjligheter att dra ned på kostnaderna?
– Vi hade kanske kunnat dra ned på antal nummer, men det hoppas vi slippa. Personalkostnaderna är ju tyvärr det som drar mest.

Fler avsnitt
Fler videos