Gå direkt till textinnehållet

Sydsvenskanklubben kräver extern konsult

Sydsvenska Dagbladets journalistklubb kräver att en löntagarkonsult kallas in, mot bakgrund av avslöjandena kring förre VD Johan Ståhls fallskärm. Uppsägningsförhandlingarna har nu ajournerats.

Det var under förhandlingarna om uppsägningar på Sydsvenskans redaktion i går som journalistklubben begärde att en löntagarkonsult ska kallas in. Företagsledningen valde då att omedelbart ajournera förhandlingen.

– Det fanns tidigt i processen ett stort tryck på att vi skulle begära in en löntagarkonsult, men klubbstyrelsen var kluven i frågan. Vi kom överens med ledningen att i stället få en uttömmande genomgång av företagets ekonomi. Den genomfördes också, och vi kände oss tillfreds med denna. Men nu har det kommit avslöjanden som visar att de svar vi fått från ledningen inte stämmer, säger journalistklubbens ordförande Karl G Jönsson.

Vad vill ni att löntagarkonsulten ska granska?

– Vi har inte tagit ställning till detaljerna ännu, men vi vill att konsulten ska titta närmare på turerna kring VD Johan Ståhl, säger Karl G Jönsson.

Hela förhandlingsprocessen på Sydsvenskan kommer att ligga vilande till dess att löntagarkonsulten lämnat sin rapport. Det är inte troligt att den kommer att kunna bli klar före årsskiftet.

Johan Ståhls fallskärm om 37 månadslöner, cirka tio miljoner kronor, har skapat starka reaktioner på redaktionen där ett erbjudande om avgångsvederlag motsvarande två till sex månader nyligen avslutats. Totalt 25 personer har tackat ja, nu hotar uppsägningar för mellan tio och femton journalister.

Arbetstagarorganisationer har rätt att begära att en oberoende löntagarkonsult anlitas vid större besparingar, för att gå igenom företagets ekonomi och affärsmodell och för att granska företagets sparförslag ur ett arbetstagarperspektiv.

Fler avsnitt
Fler videos