Gå direkt till textinnehållet

Sydsvenskan lyckades där GP misslyckades

Journalistklubben och ledningen för Sydsvenskan har tecknat ett lokalt upphovsrättsavtal. Avtalet gäller under två år. Skulle parterna inte komma överens om en förlängning kan ärendet inte hamna hos Pressens avtalsråd, PAR.

Journalistklubben och ledningen för Sydsvenskan har tecknat ett lokalt upphovsrättsavtal. Avtalet gäller under två år. Skulle parterna inte komma överens om en förlängning kan ärendet inte hamna hos Pressens avtalsråd, PAR.

Både journalistklubben och företagsledningen på Sydsvenskan är nöjda med det lokala upphovsrättsavtalet.

– Det är ett avtal som bygger på förtroende mellan journalistklubben och företagsledningen. Vi är glada att vi lyckats ro detta i hamn, speciellt med tanke på det uppskruvade tonläget som numera råder mellan Tidningsutgivarna och Jour­n­alistförbundet, säger Thomas Löfqvist, journalisternas representant i Sydsvenskans bolagsstyrelse, som var med om att förhandla fram avtalet.

Det lokala upphovsrättsavtalet är på två år. Efter den tiden ska avtalet omförhandlas på lokal nivå. Om parterna mot förmodan inte lyckas komma överens efter tolv månader annulleras avtalet. Det kan alltså inte hamna hos Pressens avtalsråd, PAR.

bryt

Båda parter medger att konflikten mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet centralt inte har underlättat förhandlingarna.

– Vi har tagit råd av Tidnings­utgivarna centralt och journalistklubben har säkert varit i kontakt med Journalistförbundet. Men till slut gäller det att förhandla, och det var viktigt att komma överens, säger Sydsvenskans chefredaktör Peter Melin.

Thomas Löfqvist säger att båda parter fann det angeläget att inte dras med i alla turer kring konflikten mellan TU och Journalistförbundet.

– Det viktigaste var att få ett avtal som bygger på förtroende och respekt för båda parter.

Den kyliga relationen mellan TU och Journalistförbundet beror på en konflikt om ett upphovsrättsavtal på Göteborgs-Posten. När försöken att komma fram till ett frivilligt avtal på GP misslyckades meddelade PARs tillförordnade ordförande Olof Johansson att PAR skulle besluta om ett avtal. Journalistförbundet anser att Olof Johansson därmed överskridit uppdraget i PAR genom att tvinga fram ett avtal på Göteborgs-Posten. Journalistförbundet har därför krävt att Olof Johansson byts ut.

bryt

För Sydsvenskan var det viktigt att komma fram till ett avtal eftersom det, enligt Peter Melin, hämmat nyskapandet och utvecklingen av tidningen att inte ha kommit överens om vad som ska gälla.

– Det var viktigt för tidningen och viktigt för arbetet internt att vi lyckades komma överens. Ibland måste man bjuda till och då får det kosta, säger Peter Melin.

Journalistklubben har lyckats få med en vetoklausul i upphovsrättsavtalet, att artiklar inte får vidareanvändas utan journalistens tillstånd. För journalisterna på Sydsvenskan är denna klausul viktig eftersom de på så vis kan garantera dem de intervjuar att artikeln inte hamnar i andra medier man inte kommit överens om.

– De vi intervjuar garanteras anonymitet genom meddelarskyddet. Lika viktigt är det att vi kan garantera att de vi intervjuar inte hamnar i ett annat sammanhang är vad vi lovat, säger Thomas Löfqvist.

Ersättningen för det upphovsrättsskyddade materialet är enligt avtalet en procentsats av bruttointäkten som företaget tar in på vidareförsäljning. Vid direktförsäljning går ersättningen till den enskilda journalisten.

– Procentsatsen är något som Tid­nings­­utgivarna inte kommer att gilla, för de anser att det ger journalister insyn i arbetsgivarens verksamhet, säger Thomas Löfqvist.

bryt

Peter Melin är nöjd med den ekonomiska delen av avtalet eftersom det inte kommer att kosta tidningen någonting förrän den får intäkter.

Journalistklubben och tidningsledningen har även kommit överens om att upphovsmannen ska få ersättning om företaget överlåter material gratis.

– Om företaget vill ge bort sin del är det deras ensak. Men de kan inte undvika att betala ersättning till upphovsmannen på så sätt, säger Thomas Löfqvist.

pj@journalisten.se

Förutom Sydsvenskan har ett 20-tal tidningar inom TUs område slutit lokala upphovsrättsavtal sedan 2004. 

Exempelvis Dalarnas Tid­ning­ar och Nya Ludvika Tidning om överlåtelser av text och bild till databaserna Observer och Mediearkivet. Andra är Skånska Dagbladet om överlåtelser till Observer, Expressen om sändning i Bonnier Radio/SBS och digitala TV-kanalen Sport-Exp­ressen, Gotlands Tidningar om försäljning av foto och teckningar, Kyrkans Tidning om överlåtelser till Mediearkivet och Retriever.

Svenska Dagbladet har tecknat tre olika lokala avtal: överlåtelser till Mediearkivet, AffärsData och till databaserna N24 och svd.se. 

På Norrköpings Tidningar har avtal tecknats om rätten att överlåta sändnings- och publiceringsrätt till TV-stationen NT24 samt rätt för NT24 att sälja material vidare. 

Gefle Dagblad, Sundsvalls Tid­ning och Östersunds-Posten har tecknat bildavtal. ÖP har även ett särskilt avtal om att överlåta sändningsrätt av nyhetsfilmer till TV4 Mitt. Sydsvenskan tecknade förra året ett avtal om villkor om bildförsäljning.

ma@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos