Gå direkt till textinnehållet

Strid om fackligt arbete på UR

Allt fackligt arbete på Utbildningsradion måste anmälas två veckor i förväg, och ledigheten för fackligt arbete begränsas. Det är UR-ledningens besked till de anställda sedan förhandlingarna med de fackliga organisationerna brutit samman.

I ett brev som lades ut på URs intranät igår tillkännager URs VD Erik Fichtelius företagets nya regler för fackligt arbete. Bland annat ska all ledighet för fackliga förtroendemän ansökas om minst 14 dagar i förväg och beviljas av närmaste chef. UR begränsar också antalet timmars ledighet för fackligt arbete till fem timmar per år och medlem – samma omfattning som lagen medger, enligt UR-ledningen.

I brevet förklarar Erik Fichtelius bakgrunden till beslutet: "Det är inte rimligt och inte försvarligt med hänsyn till vårt ansvar för licensbetalarnas medel att det fackliga arbetet är oreglerat och betalas av företaget på en nivå som är många gånger högre än vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt".

– Något missbruk har aldrig förekommit, åtminstone inte bland journalisterna, vad vi vet. Det är det som är så upprörande, att ledningen insinuerar att vi skulle ha tagit fler timmar än vi behöver, säger Ingalill Asplund, ordförande för journalistklubben på UR.

Men problemet är inte att folk lägger ner för många timmar på det fackliga arbetet, menar hon – tvärtom:

– Folk har inte den tid de behöver för det fackliga uppdraget för att de är så ambitiösa i sina arbetsuppgifter.

Erik Fichtelius skriver vidare att det är "med sorg i hjärtat" som han konstaterar att UR inte lyckats komma överens med Journalistförbundet och Unionens lokala klubbar i frågan.

Enligt Ingalill Asplund brakade förhandlingarna till stor del samman därför att diskussionen om antalet timmar blev alltför förvirrad. Timmarna för Unionen, Journalistförbundet och Saco slogs ihop i beräkningarna och det var oklart vilket arbete och vilka uppdrag som skulle ingå.

– Vi sade inte absolut nej till ett maxantal timmar, vi är inte motståndare mot att man redovisar hur mycket tid fackligt och förstår att cheferna vill kunna planera, säger Ingalill Asplund.

Om den väg ledningen nu valt säger hon:

– Jag ser inte att det är en lösning. Det blir bara en massa merarbete med att begära ledigt i förväg och räkna timmar. Det här samtalet sker till exempel på min fritid med det här sättet att räkna.

–  Vi är oroliga för återväxten och styrkan i det fackliga arbetet på UR. Och ofta orsakar företaget merarbete för oss, det är stor omsättning på korttidsanställd personal som har frågor de behöver få svar på, vilket tar tid.

Petteri Karttunen, ordförande för journalistklubben på URs systerbolag SVT, är "arg, ledsen och orolig" över de nya reglerna och kallar Fichtelius brev för "en krigsförklaring". Karttunen håller inte med om att UR-ledningen skulle ha jobbat hårt för ett gott samarbete med facket:

– Vi från SVT-klubben och SR-klubben fick tidigare i år skriva ett gemensamt brev till URs VD där vi gav stöd till SJF-klubbens kritik mot UR-ledningen.

Mats Godée, personalchef på UR, betonar att UR-ledningen under ett och ett halvt år strävat efter ett lokalt avtal som reglerar hur arbetstid får användas till fackligt arbete.

– Vi hade ett generöst erbjudande om dubbelt så många timmar som vår arbetsgivarorganisation anser rimligt – men klubbarna accepterade inte det. Så för att komma vidare tolkar vi förtroendemannalagen så här fyrkantigt.

Ledningen hoppas dock fortfarande få till ett lokalt avtal, säger Mats Godée.

Menar ni att det förekommit missbruk av ledighet för fackligt arbete, som man kan få intryck av när man läser brevet?

– Vi har ingen kommentar till det. Men när vi erbjöd dubbelt så mycket som vår arbetsgivarorganisation anser rimligt tycker vi att det finns en risk för missbruk. Det var ganska orimliga krav från Unionen och Journalistförbundet.

– Vi har varit ganska snälla på UR, men Erik Fichtelius tyckte när han tillträdde att det kanske var väl många som sprang på möten, säger Mats Godée. 

Fler avsnitt
Fler videos