Gå direkt till textinnehållet

Skatteverket medger tryckerikunder anstånd

”Skatteverket kommer att medge tryckerikunder anstånd med betalning av den mervärdesskatt och ränta som ska betalas på grund av följdändringsbeslut.” Det skriver Skatteverket.

Bakgrunden till Skatteverket uttalande är komplicerade turer som har sin grund i en omtolkning i en EU-dom från 2010 som inneburit att momssatsen för tryckning av bland annat tidskrifter ändrats, från 25 procent till sex procent. Det innebär att svenska tryckerier under flera år har lagt på för hög moms på fakturor till sina kunder.

Tryckerierna lämnade in rättelser för åren 2004-2007 och begärde att få tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket. Hittills har betalat 3,35 miljarder kronor till tryckerierna. Skatteverket kräver därefter att tryckeriernas kunder ska betala in moms till Skatteverket.

Kunderna har överklagat eftersom tryckerierna har behållit pengarna i stället för att skicka dem vidare till kunderna. Flera kunder har stämt sina tryckerier i ett försök att få ut moms.

Skatteverket har nu tagit ställning om tryckerikundern kan få anstånd med att betala in moms:

”Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckerikunder anstånd med betalning av den mervärdesskatt och ränta som ska betalas på grund av följdändringsbeslut. Anstånd medges till dess att det civilrättsliga rättsläget mellan kunderna och tryckerierna har blivit klarlagt och – om det senare fastslås att kunderna inte kan kräva tryckerierna på betalning – till dess att Skatteverket har sett över på vilket sätt Skatteverket kan hantera situationen.”

 

Här finns Skatteverkets ställningstagande

 

 

Fler avsnitt
Fler videos