Gå direkt till textinnehållet

SJF måste prioriterabland kvalitetsfrågorna

Prioritera i det journalistiska kvalitetsarbetet.Det blev kongressens budskap till nya förbundsstyrelsen.

Prioritera i det journalistiska kvalitetsarbetet.

Det blev kongressens budskap till nya förbundsstyrelsen.

Det var ingen som protesterade mot Journalistförbundets förslag om hur man i fortsättningen ska arbeta för att värna och förbättra den journalistiska kvaliteten. Däremot tyckte flera ombud att Journalistförbundet borde prioritera bland allt man vill göra.

Journalistförbundet presenterar i sitt program sju hot mot den journalistiska kvaliteten och ger förslag på vad förbundet kan göra:

*Bristen på kvalitetstänkande.

Journalistförbundet vill satsa på levande vardagsdiskussioner om kvalitet på redaktionerna, samt driva krav både på god grundutbildning och ständig fortbildning.

  • Det kommersiella trycket.

Förbundet vill satsa på att skapa debatt för att öka medvetenheten om värdet av journalistisk integritet och oberoende samt om journalistiska gränsdragningar.

  • Ekonomisk styrning.

Journalistförbundet vill öka insikten om att långsiktig lönsamhet bygger på kvalitet.

  • Ägarkoncentration.

Förbundet vill satsa på att motverka distributions- och andra monopol samt verka för ett starkt och utvecklat presstöd.

  • Ickejournalistisk information.

Journalistförbundet vill öka den journalistiska medvetenheten bland dem som jobbar med journalistik på medier som saknar traditionella publicistiska drivkrafter, samt peka på vikten av starka public service-bolag och en oberoende nationell nyhetsservice.

  • Trycket inom arbetslivet.

Förbundet vill satsa på att tydliggöra arbetsledningens ansvar, verka för tydlig och genomtänkt arbetsorganisation som höjer kvaliteten och motverkar stress samt driva krav på personalutveckling.

  • Angrepp på öppenhetstraditionen.

Journalistförbundet vill fortsätta kampen mot lagstiftning och annat som hotar insyn och offentlighet samt driva enskilda fall i syfte att pröva lagen och öka medvetenheten.

Jan Fröman, Eken-distriktet, liknade FS förslag vid ett dignande smörgåsbord. Han saknade en prioritering av vad förbundet ska jobba med. Han fick medhåll av flera ombud, som var oroliga för att medlemmarna inte ska orka ta tag i kvalitetsfrågorna om man gapar över för mycket. Linda Thulin, Halland, var en av dem, men trots det ville hon göra ett tillägg i programmet; att förbundet aktivt ska jobba för att förbättra vikariesituationen.

Hon fick igenom sitt tillägg när kongressen antog kvalitetsförslaget.

qr@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos