Gå direkt till textinnehållet

Säkerhetskopior inte längre allmänna

Myndigheternas säkerhetskopior är inte längre allmän handling. Riksdagen har beslutat att de ska vara undantantag från offentlighetsprincipen.

Journalistförbundet är kritiskt mot beslutet som de menar minskar insynen och öppenheten.

– Det finns en uppenbar risk att det här kommer att uppfattas som ett försök från myndigheternas sida att dölja felaktigheter och att undanhålla medborgarna information, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén på Journalistförbundets hemsida.

Säkerhetskopiorna innehåller all korrespondens och alla e-post, alla handlingar och andra dokument som finns  hos en myndighet. Kopiorna görs i första hand för att dokumenten inte ska försvinna vid någon form av datorhaveri. Säkerhetskopior diskuterades bland annat i samband med de så kallade Tsunamibanden. Riksdagens beslut innebär att ingen längre kan begära ut dem som allmänna handlingar.  

Annons Annons

– Vi befinner oss på ett allt mer sluttande plan när det gäller insyn och öppenhet i det svenska samhället, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Fler avsnitt
Fler videos