PON klandrar Folket
för ensidig rapportering

7 januari, 2013

MEN-beslut Pressens opinionsnämnd, PON, klandrar tidningen Folket för att ensidigt ha rapporterat om en konflikt om en läkares agerande.

Folket hade den 1 mars 2012 på förstasidan topprubriken "Chefläkare skyddade anhörig från anmälan". Inne i tidningen löd rubriken på huvudartikeln "Anklagas för att ha skyddat anhörig" och underrubriken "Chefläkare underlät att göra Lex Maria-anmälan".

Tidningen redogjorde för att åsikterna om en överläkare, kallad A, gick isär. Han kunde å ena sidan beskrivas som en engagerad chef som oroade sig för arbetsklimatet på kirurgavdelningen – och som därför petats av landstingsledningen när han uttryckt sin oro.

Å andra sidan fanns de som ansåg att han utnyttjat sin chefsställning för att skydda en nära anhörig från en Lex Maria-anmälan.

Den 10 mars publicerade Folket ett förtydligande där man beklagade utformningen av rubriken på förstasidan. Det borde ha framgått att det var fyra landstingschefer som i ett brev ansåg att A skyddat en anhörig från en Lex Maria-anmälan.

A anmälde publiceringen till Allmänhetens pressombudsman, PO. Han ansåg att förstasidesrubriken var djupt förnedrande för honom och hans familj och attt tidningen även i artikeln tagit ställning i en konflikt som inte var avgjord.

PO konstaterar att tidningen i sin rapportering på insidorna klarar av att rapportera balanserat och låta båda parter komma till tals.

Men PO konstaterar också att rubriken på förstasidan var felaktig eftersom den byggde på ett påstående från ena sidan.

PO ser dock förmildrande omständigheter för Folket. Anmälarens namn är inte angivet och de flesta av läsarna förstår inte vem det handlar om. Det framgår först inne i tidningen och där anser PO att rapporteringen är balanserad. Dessutom publicerade tidningen senare självmant ett förtydligande.

PO ansåg att det mot den bakgrunden inte fanns tillräckliga skäl att klandra tidningen.

A överklagade POs beslut till PON.

Nämnden gav honom rätt. Förstasidesrubriken ger enligt PON uttryck för att A gjort sig skyldig till oegentligheter. Rubriken saknar täckning och återspeglar bara ena partens åsikt. Sammantaget finner PON att det finns skäl att klandra Folket för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies