Gå direkt till textinnehållet

Poliser hindrade journalist att filma efter SD-möte

En frilansjournalist hindrades av poliser från att filma efter ett torgmöte med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Polismyndigheten får nu kritik av Justitieombudsmannen.

Den 24 augusti 2018 höll Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tal på ett torg i Karlstad i samband med valrörelsen.

Polismyndigheten hade lämnat tillstånd att anordna en allmän sammankomst och fattat beslut om att förbjuda tillträde till ett visst område, vilket spärrades av.

En frilansjournalist befann sig utanför avspärrningen och filmade in på det avspärrade området efter att talet hade avslutats. En ljud- och bildtekniker som höll på att packa ihop utrustning upplevde filmandet som obehagligt och vände sig till två poliser som bevakade avspärrningen.

Annons Annons

Poliserna uppmanade frilansjournalisten att sluta filma, och uppgav att han skulle bli avvisad från platsen om han inte följde uppmaningen eftersom journalisten gjorde sig skyldig till ofredande när han filmade. Journalisten avslutade inspelningen och lämnade platsen. Händelsen anmäldes till Justitieombudsmannen (JO).

JO konstaterar i sitt beslut att det inte fanns något som tydde på att journalisten hindrade poliserna i deras arbete, utgjorde en säkerhetsrisk eller agerade på ett sätt som innebar att det fanns rättsliga förutsättningar att säga till honom att sluta filma.

Journalistens agerande var inte straffbart och han uppträdde inte ordningsstörande och det fanns ingen grund att avvisa honom från platsen. Polisernas agerande har ”riskerat att inkränkta på den grundlagsskyddade anskaffarfriheten”, skriver JO och avslutar:

”Det finns anledning att se allvarligt på det inträffade. Polismyndigheten ska kritiseras för polisernas felaktiga agerande.”

Fler avsnitt
Fler videos