Gå direkt till textinnehållet

P1 och P3 ökar lyssnarsiffrorna

Lyssnandet på Sveriges Radios kanaler P1s och P3 ökar. Den visar den senaste mätningen från Ruab, Radioundersökningar AB.

Lyssnandet på Sveriges Radios kanaler P1s och P3 ökar. Den visar den senaste mätningen från Ruab, Radioundersökningar AB.

Dagligen lyssnar nästan 80 procent av befolkningen i åldern 9 till 79 år på radio, vilket är en ökning med 2 procent i jämförelse med förra kvartalet, enligt Ruabs mätning.

Närmare 52 procent lyssnar på någon av SRs kanaler ett genomsnittligt dygn, vilket är en ökning med närmare 2 procent jämfört med motsvarande period 2003. Även lyssnandet på den kommersiella radion ökar. I dag lyssnar en tredjedel av befolkningen, 33,6 procent, någon gång under dygnet på en kommersiell kanal.

Annons Annons

P4 fortsätter att ha en stor och stabil lyssnarskara. Varje dag lyssnar 35,7 procent av befolkningen på P4. I målgruppen 35-79 år når P4 dagligen 50 procent.

Efter att ha tappat lyssnare under några år har P3 det senaste året stärkt sin ställning i åldersgruppen 9-35 år. I den senaste mätningen når P3 dagligen närmare 16 procent av målgruppen, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med motsvarande tid 2003.

P1 är fortfarande den största kanal i Stockholm. Mätningen visar också att P1-lyssnandet nu även ökar utanför huvudstaden. P1 når en genomsnittlig dag 11,6 procent i befolkningen, vilket är en ökning med 1 procent på ett år.

Även P2-lyssnandet visar en viss ökning jämfört med motsvarande period förra året. I dag lyssnar 1,8 procent eller drygt 130 000 individer på kanalen ett genomsnittligt dygn.

Webbradio har ännu inte slagit igenom. P3 Star har den störst publik: 0,7 procent lyssnade på kanalen under en vecka, de flesta via Internet.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos