Gå direkt till textinnehållet

”Orimligt att Stampen ska frigöra sig från ansvar”

Striden om avgångsvederlagen för 16 tidigare Stampenjournalister hade hamnat i Arbetsdomstolen förr eller senare, menar Journalistförbundets arbetsrättsjurist Katarina Dahlskog. ”Vi förberedde också en stämningsansökan. Vi anser att bolaget inte kan frigöra sig från ansvaret för överenskommelser med tidigare medarbetare”, säger hon.

Som Journalisten berättat tidigare stämmer nu Stampen Journalistförbundet i Arbetsdomstolen. Företaget hävdar att man inte är skyldig att betala ut kvarstående belopp för avgångsvederlag till 16 tidigare anställda journalister. Pengarna från avgångsvederlagen utöver ackordsuppgörelsen gick förlorade i samband med Stampens rekonstruktion förra året, anser Stampen.

Journalistförbundet har efter ställt krav på drygt 2,2 miljoner kronor på Stampen.

– Det är en betalningstvist. Stampen stämmer förbundet med anledning av de krav vi har ställt gentemot bolaget, säger Katarina Dahlskog, arbetsrättsjurist på Journalistförbundet.

Annons Annons

Har ni hävdat tolkningsföreträde i den här tvisten?
– Nej, vi har varit ganska tydliga med att vi inte åberopar tolkningsföreträde, men de har ändå valt att väcka talan. Sedan är det ju så att det här hade hamnat i Arbetsdomstolen ändå, eftersom vi också förberedde en stämningsansökan.

Varför tycker Journalistförbundet att de ska ha rätt till mer pengar än vad de fick i ackordet?
– Vår ingång är att bolaget inte genom en rekonstruktion kan undgå att fullgöra sina överenskommelser som de har träffat med medarbetare i en arbetsbristsituation. Överenskommelserna har en konstruktion som i väldig lik ett förhållande där man har en förlängd uppsägningstid och lön. Avgångsvederlaget har utbetalats månadsvis, precis som lön.

Ni jämför det med en arbetsbefriad uppsägningstid, alltså som att personerna fortfarande varit anställda av Stampen när rekonstruktionen inleddes?
– Vi menar att avtalen är konstruerade i princip på samma sätt som vid en arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Avtalen är rent formellt inte konstruerade så, men de har samma effekt.

– Det är orimligt, tycker vi, att man ska kunna frigöra sig från ansvaret, men rättsläget är osäkert och vad jag förstår oprövat. Det är okänd mark eftersom det är väldigt ovanligt med rekonstruktioner där arbetsgivaren är bunden av en mängd överenskommelser i förhållande till tidigare anställda.

När kommer tvisten att avgöras?
– Vi fick reda på stämningsansökan i går och vi har faktiskt inte formellt fått den från Arbetsdomstolen. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta innan vi når en huvudförhandling. Det första som händer nu är att vi ska avge svaromål, säger Katarina Dahlskog.

Fler avsnitt
Fler videos