Gå direkt till textinnehållet

Nyhetsjournalistiken halkar efter på annonsmarknaden

Reklammarknaden gick uppåt 2021, men nyhetsmedier fortsätter att tappa andelar på annonsmarknaden. ”Det finns ett ökat intresse för nyheter, men annonsörerna går åt ett annat håll”, säger Institutet för Mediestudiers Ulrika Beck-Friis.

Den publicistiska paradoxen. Så kallas det faktum att nyhetsjournalistiken är högt värderad i samhället och efterfrågad av konsumenterna – men inte lika attraktiv för annonsörerna.

– Det finns ett ökat intresse för nyheter, men annonsörerna går åt ett annat håll. Det får konsekvenser för den samhällsbärande journalistiken, säger Ulrika Beck-Friis, föreståndare för Insitutet för Mediestudier.

Idag släppte Mediestudier den åttonde rapporten i rad över reklammarknaden som man uppdragit åt IRM att ta fram. Den visar att den svenska annonsmarknaden förra året återhämtade sig från det kraftiga tappet under det första coronaåret 2020. Men medan den totala annonsmarknaden ökade med 16 procent blev ökningen för medier med nyhets-/samhällsjournalistik bara 7 procent.

Nyhetsjournalistiken har bara återhämtat en tredjedel, 335 miljoner kronor, av miljardtappet 2020. I IRMs prognos väntas fortsatt en svagare utveckling för nyhetsmedier än på den övriga reklammarknaden.

– Det kommer nästan en rapport om dagen nu som talar om lågkonjunktur. Det kommer att spela in, säger Ulrika Beck-Friis.

IRMs rapport visar att medier med nyhetsjournalistiskt innehåll sedan 2008 har tappat hela sju miljarder kronor i reklamintäkter. Från nästan tolv miljarder kronor år 2008 till knappt fem miljarder 2021.

– Det ger en tydlig bild av hur svårt medier med nyhetsjournalistik har att stå sig i konkurrensen från andra aktörer, säger Ulrika Beck-Friis.

Är det annonsörerna som är problemet, helt enkelt?
– Jag skulle absolut inte säga det. Men annonsörerna söker sig till nya marknader. Det ställer krav på att den affär som nyhetsmedier erbjuder måste kännas attraktiv för annonsörerna. Det är inte så lätt.

Hur viktiga är reklamintäkterna idag, när medier sedan ett antal år satsar allt mer på användarintäkter?
– Det kommer att bli att man lägger över mer och mer på konsumenten. Den stora frågan är var smärtgränsen går för hur mycket man vill betala. Men att reklamtappet ser ut att fortsätta är kännbart.

Fler avsnitt
Fler videos