Gå direkt till textinnehållet

Nöjdhetsindex för journalister

Domstolsverket ska ta fram ett nöjdhetsindex för journalister. Två rikstäckande enkäter ska göras, med frågor om hur lätt eller svårt det är att få ut dokument och kommentarer från domstolarna. Och om informationen är begriplig.

– Bakgrunden är Förtroendeutredningen som 2008 slog fast att domstolarna behöver utveckla sina mediekontakter, säger Petra Thor Jonzon, informationschef på Domstolsverket i Jönköping.

– Ett år senare fick vi i uppdrag av regeringen att ta fram en mediestrategi för bättre förtroende för domstolarna. I våras började vi införa strategin som har tre ledord; tillgänglighet, tydlighet och öppenhet.

Min erfarenhet är att domare sällan vill förklara. De säger "Domen talar för sig själv" eller "Det blir ändå bara fel i tidningen".

– Om den attityden finns, hoppas jag att domstolarnas mediearbete får bort den. För den inställningen vill de inte ha.

Ni ska göra samma enkät till journalisterna med tre års mellanrum. Med tanke på att landets 80 domstolar har 6 000 anställda, går det att se positiva effekter så snabbt?

– Ja, vi hoppas det. Inte bara externt – med bättre förtroende och kunskap om vår verksamhet – utan också internt, till exempel ökad trygghet när fler vet hur man planerar en extra uppmärksammad rättegång, säger Petra Thor Jonzon.

Domstolarnas nya mediemanual är 78 sidor tjock och handlar bland annat om hur man ordnar presskonferenser och förbereder sig för intervjuer. Ett av många råd: Kom ihåg att off the record inte existerar. Allt du säger kan återges.

                                                                                        Mats Fahlgren

Fler avsnitt
Fler videos