Gå direkt till textinnehållet

New York Times når tre miljoner prenumeranter

The New York Times har nått en ny milstolpe, och har nu tre miljoner prenumeranter. Den starka digitala tillväxten parerar en del av förlusterna i print, men rörelseresultatet minskade mellan 2015 och 2016.

President Donald Trump har i tal och på Twitter påstått att The New York Times förlorar läsare och är på väg mot konkurs. Han har samtidigt förmodligen bidragit till att tidningen nu nått en ny milstolpe med tre miljoner betalande prenumeranter. Det fjärde kvartalet 2016 fick tidningen 276 000 nya digitala prenumeranter, uppger The New York Times.

Rörelseresultatet för 2016 blev 101,6 miljoner dollar, jämfört med 136,6 miljoner dollar 2015. Det försämrade resultatet beror framför allt på minskade annonsintäkter i print samt högre kostnader, bland annat för pensionsavgångar. Printannonseringen minskade med 15,8 procent och den digitala annonseringen ökade med 5,9 procent till 208,8 miljoner dollar.

Fler avsnitt
Fler videos