Gå direkt till textinnehållet

Mer forskning och mindre praktik på JMK

Journalistutbildningen vid Stockholms universitet, JMK, ska i framtiden koncentrera sig mer på forskning och mindre på praktisk utbildning. Det skriver skolans ledning i ett remissvar. Detta har upprört lärare och elever

Journalistutbildningen vid Stockholms universitet, JMK, ska i framtiden koncentrera sig mer på forskning och mindre på praktisk utbildning. Det skriver skolans ledning i ett remissvar. Detta har upprört lärare och elever.

Journalistutbildningen vid JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, ska inte längre ha en yrkesinriktning. Det skriver JMKs ledning i ett remissvar till Stockholms universitets styrelse.

Ledningen skriver att den yrkesförberedande utbildningen utgör en mindre del av JMKs verksamhet och att man i framtiden ska koncentrera sig på fördjupande forskarutbildning.

”Detta betyder i sin tur att JMK utmönstrar de rent yrkestränande momenten”, står det i remissvaret.

– Det kan inte tolkas på annat sätt än att man vill ändra utbildningen till en forskningsförberedande masterutbildning som inte är yrkesförberedande. För vad är en yrkesförberedande utbildning utan yrkestränande moment, säger Gunnar Nygren, lärare i journalistik sedan 1989 och de senaste åren medieforskare vid JMK.

Lärarna anser att detta är ännu ett exempel på att JMK de senaste åren prioriterar medieforskning på bekostnad av den yrkesförberedande utbildningen.

bryt

Göran Leth, prefekt på JMK och en av dem som skrivit remissen, påpekar att det praktiska momentet inte försvinner från utbildningen.

– Det är inte så att vi ska utbilda forskare i stället för journalister. Däremot finns det många aspekter inom forskningen som blivande journalister kan ha nytta av, säger Göran Leth.

Eleverna på JMK är förvirrade av de dubbla budskap som förs fram av skolledningen. I remissen säger den sig vilja ”utmönstra” de rent yrkesförberedande momenten, men vid personliga samtal har ledningen sagt att så inte är fallet.

– Det är jobbigt med osäkerheten om vad som kommer att hända med skolan, säger studenten Karl Skagerberg.

Lärarna vid JMK anser att de blivande journalisterna behöver både yrkesträning och vetenskaplig skolning och att målet med utbildningen måste vara att den ska leda till anställning som journalist.

– Studenterna känner sig lurade. När de kommer in får de gå en akademisk medieteoretisk kurs, när de hade förväntat sig en professionsutbildning. Vi har ett klart problem med vår bild mot omvärlden, säger Jan Örnéus, universitetsadjunkt vid JMK.

bryt

Att JMK verkar gå mot en mer teoretisk inriktning blev Karl Skagerberg och hans kurskamrater varse då de skulle skriva sin uppsats. Tidigare har studenterna fått göra journalistiska examensarbeten som de kan visa upp då de söker jobb som journalist. De ska nu istället skriva en akademisk c-uppsats.

En majoritet av dem som söker till JMK gör det för att de vill bli journalister, inte medieforskare.

– Mitt mål har hela tiden varit att bli yrkesverksam journalist. Det gäller minst 99 procent av alla i min klass, säger Karl Skagerberg.

Inriktningen på mastersutbildning är en del av Stockholms universitets anpassning till Bolognaprocessen, som i korthet går ut på att harmonisera universitetsutbildningarna inom EU.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos