Gå direkt till textinnehållet

Medieinvesteringarna minskar i fack- och populärpress

Investeringarna i mediebranschen har ökat med 12,4 procent under de första sju månaderna. Det visar Sveriges mediebyråers senaste rapport.

Sommaren var lite svagare. I juni gick det bra för radio och i juli gick landsortspressen bra, enligt barometern.

Allra mest ökade dock utomhusreklamen. 

"En anledning är att flertalet kunder som inte fått sitt planerade medieutrymme i TV, i stället valt att investera i utomhusmediet", kommenterar Håkan Gustafsson, mediachef på Aegis Media i ett pressmeddelande.

Fackpress, populärpress, kvällspress och internet minskade under sommaren. 

Läs hela rapporten här.

Fler avsnitt
Fler videos