Gå direkt till textinnehållet

Medieföretagen bättre på krishantering

De svenska medieföretagen arbetar mer aktivt för att hantera kriser. Samtidigt bedömer företagen att risken för hot och våld mot journalister kommer att öka.

Hot och våld mot svenska journalister ökar. Sju av tio TU-företag uppger att personalen har blivit hotade de senaste två åren. På vart tionde TU-företag har någon ur personalen utsatts för våld under samma tidsperiod.

Företagen bedömer också att risken för hot och våld mot journalister kommer att öka, enligt en undersökning som TU gjorde i våras.

Medieföretagen anser även att sannolikheten för att störningar och kriser ska inträffa är högre än tidigare.

Men samtidigt har företagen blivit bättre på krishantering, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport. Läs hela rapporten här.

Två tredjedelar av medieföretagen i Sverige har utsett en särskild krisledningsorganisation och har gjort övergripande riskanalyser av verksamheten.

"Vi kan konstatera att det skett många förändringar inom säkerhets- och beredskapsområdet hos svenska medieföretag. Medieföretagens medvetenhet om vikten av att förebygga och förbereda sig för kriser har ökat under de senaste åren", säger Katrin Berggren, handläggare i medieberedskap på MSB i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos