Gå direkt till textinnehållet

Majoritet för att SVT finansieras via skatten

En klar majoritet vill att finansieringen av SR och SVT ska gå via skatten och inte med mottagaravgift. De flesta svenskar är emot att SVT ska bli en smal kanal. Det visar den årliga Förtroendebarometern.

Närmare 70 procent tycker det är en bra eller ganska bra idé att SR och SVT finansieras via skatten i stället för genom en licensavgift, som i dag.

De flesta i undersökningen tycks vara nöjda med det utbud som SVT har och vill inte att kanalen ska bli smalare och konkurrera med kommersiella underhållnings- och sportkanaler. 70 procent tycker att det är en mycket dålig eller ganska dålig idé. Endast 11 procent tycker att det är en mycket bra eller granska bra idé att göra SVT smalare.

Det är inte så att de yngre vill göra om SVT till en smalare kanal och de äldre vill behålla vad som är. Majoriteten i samtliga åldergrupper tycker att det är en dålig idé att göra SVT smalare. Politiskt verkar det inte heller vara så stor skillnad. 72 procent av dem som sympatiserar med de rödgröna vill ha kvar SVT i sin nuvarande form och 63 procent av de som sympatiserar med Alliansen.

 

Fler avsnitt
Fler videos