Gå direkt till textinnehållet

Lägsta pris vinner ofta offentlig upphandling

Lägsta pris vinner många offentliga upphandlingar av journalistiska tjänster trots att det är möjligt att prioritera andra krav.

Kan man vänta sig att offentliga aktörer tar socialt ansvar vid inköp av journalistiska tjänster? Frilansen Fatima Grönblad som länge arbetat frilansfackligt har mött en rad frilansar som förlorat upphandlingar och som reagerat över låga priser hos vinnande anbud.
– Många tycker att det är märkligt att offentliga aktörer inte ser till att det finns någon anständighetsnivå när det gäller villkoren i upphandlingar, säger hon.
Frågan fick nyligen en ironisk belysning när Fatima Grönblads egen frilansgrupp förlorade en upphandling. Enheten för upphandling och inköp vid Göteborgs stads ville beställa reportage till sin egen hållbarhetsredovisning. Reportagen som skulle vara 5 000-6 000 tecken och omfatta foto skulle lyfta fram konkreta exempel på hur staden jobbar med hållbarhetskrav i sina upphandlingar, där ett krav handlar om att utförarna hos tjänsteleverantörerna ska ha bra villkor i form av bland annat lön.
Sex anbud lämnades in av journalister och frilansgrupper som har ramavtal med staden, med anbudssummor från 6 440 kronor till 20 000 kronor. Det lägsta budet, som låg nästan 3 000 kronor lägre än det näst lägsta, vann.
– Det är inte unikt att man går på de lägsta arvodena, det är inte bara Göteborgs stad som gjort så i en offentlig upphandling, men det blev ironiskt tydligt den här gången. Vi fick ett konkret exempel på hur man inte jobbar med hållbarhetskrav i upphandlingen, menar Fatima Grönblad. 
Hon betonar att andra upphandlingar i Göteborgs stad de varit med i premierat annat.
– Andra har ställt andra krav, på viss kompetens till exempel. 
Linda Nilsson är hållbarhetschef vid avdelningen för inköp och upphandling vid Göteborgs stad:
– Vi har av leverantören fått uppgiften att varje reportage uppskattas ta 10 timmar med ett timpris på 645 kronor per timme. Vi har inte ansett varken timpris eller uppskattad tid vara ett onormalt lågt anbud.
Hur lågt timpris skulle ni kunna betala?
– Priserna sätts av leverantörerna på den aktuella marknaden och utifrån konkurrenssituationen. Om vi får priser som vi bedömer som misstänkt låga utifrån det som ska levereras begärs en förklaring vilken sedan bedöms för att se om anbudet är seriöst eller inte.
Vad skulle kunna vara ett ”onormalt lågt” pris?
– Ett onormalt lågt pris är ett pris som bedöms ligga under kostnadstäckning för tjänsten som ska utföras. 
 

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos