Gå direkt till textinnehållet

Kulturradion skär ner på frilansinköpen

Budgeten för frilansar i SRs kulturprogram har sjunkit med närmare en miljon kronor för år 2004, eftersom SR Kultur samtidigt har fått ett ökat krav på sig att öronmärka pengar till skådespelare och författare, som även de ingår i begreppet utomstående medverkan.

I Sveriges Radios avtal med staten står att företaget ska öka ”omfattningen av utomstående medverkan och frilansmedverkan”. Ett 50-tal frilansar skrev nyligen ett öppet brev där de påpekade att SR inte uppfyller sina åtaganden. Programdirektören Kerstin Brunnberg konstaterar i ett svar till frilansarna att SR ökat sina inköp av utomståendes material. Målet är att nivån 2004 ska ligga 93 miljoner högre än 2001.

Men det är svårt få fram entydiga siffror på hur mycket frilansmaterial SR köper in. Under rubriken ”utomstående medverkan” i företagets årsredovisning återfinns förutom frilansar även projektanställda och produktionsbolag.

Budgeten för frilansar i SRs kulturprogram har dock sjunkit med närmare en miljon kronor för år 2004, eftersom SR Kultur samtidigt har fått ett ökat krav på sig att öronmärka pengar till skådespelare och författare, som även de ingår i begreppet utomstående medverkan.

De övergripande besparingarna på hela SR innebär att budgeten för utomstående medverkan på kulturredaktion minskats från 32 procent 2003 till 26 procent 2004.

Fler avsnitt
Fler videos