Gå direkt till textinnehållet

Klubbstyrelsen på UR avgår

Journalistklubbens styrelse på UR avgår med omedelbar verkan i protest mot arbetsgivarens hantering av den fackliga tiden.

Bakgrunden är att det saknas ett lokalt avtal om hur mycket facklig tid som UR-klubben ska ha. Försöken att förhandla fram ett sådant avtal har strandat.

– Arbetsgivaren började skriva saker på intranätet i en ton som inte kändes så trevlig, säger före detta styrelseledamoten Görel Elf.

– De erbjöd oss 600 timmar per år, men i det skulle även arbetet i bolagsstyrelsen ingå. Det finns ingen chans att hinna med det fackliga arbetet på 600 timmar.

Förtroendet mellan klubben och arbetsgivaren har eroderat, anser klubben, som alltså avgår och hänskjuter alla fackliga ärenden till ombudspersoner på Journalistförbundet. Ett medlemsmöte ska hållas på fredagen.

I ett mejl till medlemmarna och ledningen skriver klubben:

"Som alla märkt på intranätet så har tonen mellan företagsledningen och fackklubbarna ändrats den senaste tiden. Företagsledningen och Journalistklubben kommer inte överens om hur denna förtroendeklyfta ska överbryggas och inte heller i vilken takt.

På grund av avsaknad om ett lokalt avtal om fackligt arbete på UR, så råder en ovanligt svårarbetad stämning med misstro från ledningens sida. Avtalsdiskussionen går mycket långsammare än väntat och Journalistklubbens MBL-delegation ser inte någon vilja till förhandling på möten. Det hela är tidsödande och ineffektivt.

Ingen i den nu sittande klubbstyrelsen ser att det är möjligt att arbeta vidare under nuvarande omständigheter och avgår därför med omedelbar verkan. Klubben blir därmed vilande! Alla fackliga ärenden hänskjuts till Journalistförbundet centralt."

Journalisten har utan framgång sökt företrädare för arbetsgivarsidan för en kommentar.

 

Fler avsnitt
Fler videos