Gå direkt till textinnehållet

Kammarrätten ger TV4 rätt

Kammarrätten i Stockholm ger Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) backning. Myndigheten måste lämna ut material som TV4 begärt ut.

TV4 begärde ut en kartläggning som gjorts åt SVA över utbredningen av mjältbrandsutbrott på svenska gårdar.

SVA nekade i oktober att lämna ut handlingen. Enligt myndigheten är materialet som en forskare tagit fram åt SVA inte färdigbearbetat och bör betrakta som arbetsmaterial.

Men efter att TV4 överklagat beslutet konstaterar kammarrätten att forskaren som utfört arbetet haft en fristående ställning gentemot SVA. I och med att hon skickat in materialet till myndigheten ska det betraktas som en inkommen och offentlig handling.

Fler avsnitt
Fler videos