Gå direkt till textinnehållet

Journalist nekas uppgifter om resenärer

En journalist på TV4 i Norrköping/Linköping nekas att ta del av personuppgifter för resenärer som krävt ersättning för vinterns försenade kollektivtrafik. Kammarrätten anser att resenärer som klagat kan uppleva obehag om de kontaktas av en journalist.

AB Östgötatrafiken hade tidigare lämnat ut avidentifierade kundärenden som rörde resegarantin till TV4. Men journalisten ville få ut ärendena i sin helhet för perioden 1 december 2009 till 18 februari 2010 för att intervjua dem om varför de krävt ersättning och vilken skada de lidit.

Östgötatrafiken vägrade lämna ut ärendena med motiveringen att kunderna kunde lida men om personuppgifter lämnades ut.

Kammarrätten går på trafikbolagets linje och slår fast att det inte kan uteslutas att redan kontakten med en journalist skulle kunna uppfattas som ett obehag.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos