Gå direkt till textinnehållet

Journalist får inte ut uppgifter om lärare

En journalist vid Helsingborgs Dagblad begärde ut handlingar om en lärare som misstänks ha kränkt en elev. Reporter fick nej både hos Skolinspektionen och i Kammarrätten.

Skolinspektionen sade nej till journalistens begäran med hänvisning till att lärarens identitet kunde röjas. Journalisten vände sig då till Kammarrätten som gjorde samma bedömning som Skolinspektionen och avslog överklagandet.

Kammarrätten hänvisar till Lagen om offentlighet och sekretess som säger att sekretess gäller i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion "för uppgift om en enskilds personliga förhållande, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs."

Fler avsnitt
Fler videos