Gå direkt till textinnehållet

JK utreder eventuellt brott mot tystnadsplikten

Justitiekanslern, JK, inleder förundersökning rörande brott mot tystnadsplikten efter Correns och NTs artiklar om hemlig polisavlyssning.

Som Journalisten skrev igår har chefsåklagaren i Norrköping skickat in två artiklar ur tidningarna till Riksenheten för polismål.

I artiklarna som publicerades den 24 september framgår att polisen telefonavlyssnat ett kriminellt nätverk. Chefsåklagaren menar att de uppgifter som röjs om avlyssningen i artiklarna inte omfattas av meddelarfriheten.

Ärendet har skickats till JK som nu beslutat inleda förundersökning om brott mot tystnadsplikten. Meddelarfriheten gäller inte för uppgifter om tvångsmedel såsom hemlig teleavlyssning, som faller under så kallad kvalificerad tystnadsplikt.

Fler avsnitt
Fler videos