Gå direkt till textinnehållet

Ingen mångfald på förbundskansliet

Trots att Journalistförbundet verkar för etnisk mångfald i arbetslivet och i fjol antog en intern mångfaldspolicy har ännu ingen bland kansliets anställda utomeuropeisk bakgrund.

Trots att Journalistförbundet verkar för etnisk mångfald i arbetslivet och i fjol antog en intern mångfaldspolicy har ännu ingen bland kansliets anställda utomeuropeisk bakgrund.

I den interna policyn betonas att mångfald skulle ge ett mer kreativt klimat med rikare referenser och på sikt främja kvaliteten i arbetet. Men trots att flera nya tjänster har tillsatts under senaste halvåret är det hittills bara bland städpersonalen som utomeuropeiskt födda arbetar på förbundskansliet.

Är det ett problem att förbundet driver frågan om etnisk mångfald i mediebranschen, men samtidigt inte förmår uppvisa den på sitt eget kansli?

– Ja, det kan det vara. En homogen grupp är inte lika kreativ som en blandad, säger kanslichefen Hans Kilsved som också tror att ett enhetligt ursprung kan ge sämre inlevelseförmåga på kansliet i frågor som har med integration att göra.

I mångfaldspolicyn anges bland annat att kansliets tjänster bör utannonseras i minst två gratistidningar, som många med utländsk bakgrund läser. Men för en nu aktuell ombudsmannatjänst har ingen sådan annons satts in än:

– Just den här tjänsten handlar om att bevaka mediebranschen och då bör man helst vara medlem i förbundet eller åtminstone läsare av en dagstidning som DN. Poängen med att annonsera i gratistidningar gäller framför allt administrativa tjänster, säger Hans Kilsved.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos